Sunday, February 26, 2012

பிப்ரவரி 26, 2012

தவக்காலம் கடவுளுடனான நமது உறவைப்
புதுப்பித்து பலப்படுத்தும் காலம் - திருத்தந்தை

   வத்திக்கான் தூய பேதுரு பசிலிக்கா பேராலய வளாகத்தில் இஞ்ஞாயிறு மதியம் மூவேளை செப உரை வழங்கிய திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட், பின் வரும் கருத்துக்களை எடுத்துரைத்தார்.
   தவக்காலத்தின் முதல் ஞாயிறான இன்று, திரு முழுக்கு யோவானிடமிருந்து யோர்தான் நதியில் திருமுழுக்கு பெற்ற பின்பு இயேசு பாலைநிலத்தில் சோதிக்கப்பட்டதை பார்க்கிறோம். மத்தேயு, லூக்கா நற்செய்திகளைப் போலன்றி, மாற்கு நற்செய்தியில் இது சுருக்கமாக காணப்படுகிறது. நாம் பேசும் பாலைநிலம் என்பது வெவ்வேறு அர்த்தங்களை கொண்டது. இது கைவிடப்பட்ட, தனிமையான நிலையை, சோதனை பலம் பெறுகின்ற எந்த ஆதரவும் நிச்சயமும் இல்லாத மனிதனின் பலவீனமான இடத்தைச்  சுட்டிக்காட்டுகிறது. இஸ்ரயேல் மக்கள் எகிப்தில் இருந்து தப்பிய பிறகு, அடைக்கலமாகவும் உறைவிடமாகவும் கொண்ட பாலைநிலத்தையும் இது குறிக்கிறது; அங்கே நாம் இறைவனின் பிரசன்னத்தை சிறப்பான வகையில் உணர்கிறோம். பாலை நிலத்தில் இயேசு நாற்பது நாள் இருந்தார்; அப்போது சாத்தானால் சோதிக்கப்பட்டார். புனித பெரிய லியோ பின்வருமாறு கூறுகிறார்: "ஆண்டவர் அவரது உதவியால் நம்மைப் பாதுகாக்கவும் தனது எடுத்துக்காட்டால் நமக்கு கற்பிக்கவும், சோதிப்பவனின் தாக்குதலை விருப்பத்துடன் ஏற்றுக்கொண்டார்."
   இந்த பகுதி நமக்கு கற்பிப்பது என்ன? 'கிறிஸ்து வழி வாழ்வு' புத்தகத்தில் நாம் வாசிப்பது போல, "அவன் வாழும் காலமெல்லாம், எப்பொழுதுமே மனிதன் சோத னையில் இருந்து முழுமையாக விடுபடுவது இல்லை... ஆனால் பொறுமை மற்றும் உண்மையான தாழ்ச்சியோடு இருக்கும்போது, எந்த எதிரியை விடவும் பலமானவர்க ளாக நாம் மாற முடியும், பொறுமையும் தாழ்ச்சியும் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவரைப் பின்பற்றவே. அவருக்கு வெளியிலோ அல்லது அவரது இல்லாமை யிலோ அல்ல, அவரில் அவரோடு நம் வாழ்வைக் கட்டியெழுப்ப கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஏனெ னில் அவரே உண்மை வாழ்வின் ஆதாரம். கடவுளை விலக்கவும், நம் வாழ்வையும் உலகையும் கைவசப்படுத்தவும், முழுமையாக நம் சொந்த திறமைகளையே நம்பி இருக்கவும் மனித வரலாற்றில் சோதனை எப்போதும் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது.
   "காலம் நிறைவேறிவிட்டது. இறையாட்சி நெருங்கி வந்து விட்டது" என்று இயேசு அறிவித்தார். தன்னில் புதிதாக நிகழ்ந்த ஒன்றை அவர் அறிவிக்கிறார்; எதிர்பாராத வகையில் ஒரு தனிப்பட்ட நெருக்கத்துடனும், முழுமையான அன்புடனும் கடவுள் மனிதருடன் பேசுகிறார். பாவத்தை தன் மேல் ஏற்று, தீமையை வெற்றிகொள்ளவும், மனிதரை கடவுளின் உலகிற்கு திரும்பக் கொண்டு சேர்க்கவும் கடவுள் மனித உரு ஏற்று, மனிதரின் உலகில் நுழைகிறார். இந்த சிறந்த கொடைக்கான அறிவிப்புடன் ஒரு கோரிக்கையும் இணைந்திருந்தது. உண்மையில் இயேசு, "மனம் மாறி நற்செய்தியை நம்புங்கள்" என்றார். இது கடவுளில் நம்பிக்கை கொள்வதற்கும், அவரது விருப்பத் தின்படி நமது வாழ்வை மாற்றி அமைப்பதற்கும், நம் அனைத்து செயல்களையும் சிந்தனைகளையும் நன்மையின் பக்கம் திருப்புவதற்குமான அழைப்பாகும். தவக் காலம் என்பது அன்றாட செபம், தவ முயற்சிகள், சகோதரத்துவ பிறரன்பு பணிகள் ஆகியவற்றால் கடவுளுடனான நமது உறவை புதுப்பித்து பலப்படுத்தும் காலம்.
   நமது தவக்காலப் பயணத்தில் நம்மோடு இருந்து பாதுகாக்குமாறு தூய கன்னி மரியாவை ஆர்வமுடன் வேண்டிக்கொள்வோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் வார்த்தை களை நம் உள்ளங்களிலும் வாழ்விலும் பதியச்செய்து, நம்மை அவரிடம் திருப்ப மரியா நமக்கு உதவி செய்வாராக! இன்று மாலை நான் ரோமன் கியூரியாவில் உள்ள எனது உடன்பணியார்களோடு தொடங்கும் ஆன்மீகப் பயிற்சி வாரத்துக்காக உங்கள் செபங்களை வேண்டுகிறேன். தவக்காலத்தின் இந்த தொடக்க நாட்களில் செபம், நோன்பு, தர்மம் ஆகியவற்றின் மூலம் இப்புனித காலத்தின் ஆர்வத்தைப் பெற்றுக் கொள்ள உங்களை அழைக்கிறேன். இதன் வழியாக ஆண்டவரின் துணையோடு, இந்த தவக்காலத்தின் இறுதியில் சிலுவை மீதான அவரது வெற்றியை நாம் தகுதியுடன் கொண்டாட முடியும். கடவுள் உங்கள் அனைவரையும் நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக!

Thursday, February 23, 2012

பிப்ரவரி 22, 2012

புதன் மறைபோதகம்: திருச்சபைக்கு இத்தவக்காலம்
அருளின் காலமாக அமையட்டும்  - திருத்தந்தை

   வாராந்திர பொது மறைபோதகத்துக்காக தவக் காலத்தின் முதல் நாளான இப்புதனன்று, திருப்பய ணிகளை வத்திக்கானின் பாப்பிறை ஆறாம் பவுல் மண்டபத்தில் சந்தித்த திருத்தந்தை தவக்காலத்தின் தயாரிப்புகள் குறித்த கருத்துக்களை வழங்கினார்.
   கிறிஸ்து உயிர்ப்புப் பெருவிழாவை நோக்கிய தவக் காலப் பயணத்தின்
தொடக்கமான திருநீற்றுப் புதனை திருச்சபை இன்று சிறப்பிக்கின்றது. இந்த நாற்பது நாட்களும் பாவத்திற்காக மனம் வருந்தல், மனமாற் றம் மற்றும் புதுப்பித்தலின் திருப்பயணமாகச் செலவிடப்பட வேண்டும் என கிறிஸ்தவ சமுதாயம் முழுமையும் அழைப்புப் பெறுகிறது. விவிலியத்தில் நாற்பது என்ற எண், பல்வேறு சிறப்பு அடையாளங்களை கொண்டுள்ள ஒன்றாகும். இஸ்ரயேலரின் பாலை வனப் பயணத்தை இது நினைவுபடுத்தி நிற்கின்றது. அப்பாலைவனப் பயணக்காலம், எதிர்பார்ப்பின், சுத்திகரிப்பின் மற்றும் இறைவனுடன் நெருக்கமாக இருந்த கால மாக மட்டுமல்ல, சோதனையின் மற்றும் துன்பங்களின் காலமாகவும் இருந்தது.
   தன் பொதுவாழ்வைத் தொடங்குவதற்கு முன்னால் இயேசு பாலைவனத்தில் நாற்பது நாட்களைச் செலவிட்டத்தையும் இத்தவக்காலம் நினைவுறுத்தி நிற்கின்றது. அந்த நாற்பது நாட்களும் இயேசு செபத்தில் தந்தையுடன் ஆழமான நெருக்கத்தில் இருந்தார். அது மட்டுமல்ல, தீமை எனும் மறைபொருளையும் அவர் எதிர்கொண்டார். திருச் சபையின் தவக்காலத் தன்னொறுப்பு என்பது இயேசுவின் பாஸ்கா மறையுண்மையில் அவரைப் பின்பற்றுவதற்கும், நம் விசுவாச வாழ்வை ஆழப்படுத்துவதற்கும் உதவு வதை நோக்கமாக கொண்டதாகும். இந்த நாற்பது நாட்களும் நாம், நமதாண்டவரின் வார்த்தைகளையும் எடுத்துக்காட்டுக்களையும் ஆழமாகத் தியானிப்பதன் மூலம் அவரி டம் மிக நெருக்கமாக வந்து, நம் ஆன்மீக வறட்சி, சுயநலம் மற்றும் உலகாயுதப் போக்குகளை வெற்றி கொள்வோமாக. சிலுவையில் அறையுண்டு மரித்து, பின்னர் உயிர்த்தெழுந்த நமதாண்டவருடன் கொள்ளும் ஒன்றிப்பில், பாலைவன அனுபவத்தின் வழியாக உயிர்ப்பின் மகிழ்வு மற்றும் நம்பிக்கையை நோக்கி இறைவன் நம்மை வழிநடத்திச் செல்லும் இத்தவக்காலம், அகில உலகத் திருச்சபைக்கும் அருளின் கால மாக அமைவதாக.
   இவ்வாறு தன் புதன் பொதுமறைபோதகத்தை வழங்கிய திருத்தந்தை அனைவ ருக்கும் தன் அப்போஸ்தலிக்க ஆசீரையும் அளித்தார்.

Monday, February 20, 2012

பிப்ரவரி 19, 2012

திருச்சபையில் உள்ள ஒவ்வொன்றும் விசுவாசத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது - திருத்தந்தை

   வத்திக்கான் தூய பேதுரு பசிலிக்கா பேராலயத்தில் இஞ்ஞாயிறன்று 22 புதிய கர்தினால்களுடன் தூய பேதுருவின் தலைமைப்பீடம் பெருவிழாத் திருப்பலி நிகழ்த்தி மறையுரை ஆற்றிய திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட், தனக்காக அல்ல, மாறாக மக்களை இயேசு விடம் கொண்டு வரும் நோக்கத்திற்காகவே கத்தோ லிக்கத் திருச்சபை இருந்து வருகிறது என்றும், தான் யாரிடமிருந்து வந்ததோ மேலும் யாரால் வழிநடத் தப்படுகிறதோ அவரைத் தன் வழியாக ஒளிரச்செய் வதற்காகவே திருச்சபை இவ்வுலகில் செயல்படுகின்றது என்றும் கூறினார்.
   வத்திக்கான் பசிலிக்காவில் எல்லாரையும் கவர்கின்ற 17ம் நூற்றாண்டு பெர்னினி யின் தூய பேதுருவின் தலைமைப்பீடத்தை
க் குறிக்கும் வெண்கலச் சிற்பத்தை நோக்கி தனது சிந்தனைகளைத் திருப்பிய அவர், பேதுருவின் இருக்கையை திருச்சபைத் தந்தையர் தாங்கும் இச்சிற்பம், திருச்சபையின் பாரம்பரியத்தையும், ஒரே திருச்சபை பற்றிய உண்மை விசுவாசத்தையும் வெளிப்படுத்தி நிற்கின்றது என்று கூறினார்.
  
பாறை என்ற பெயர் பேதுருவின் தனிப் பண்பை அல்ல, மாறாக இயேசுவால் அவ ரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட மறைபொருள் அலுவலைச் சார்ந்தது என்ற திருத்தந்தை, திரு வருட்சாதனங்கள், திருவழிபாடு, நற்செய்தி அறிவிப்பு, பிறரன்பு என திருச்சபையில் உள்ள ஒவ்வொன்றும் விசுவாசத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது என்றும் கூறினார்.
   கிறிஸ்துவின் மந்தையை விசுவாசத்திலும் பிறரன்பிலும் ஒன்றிணைப்பதற்கான பேதுரு மற்றும் அவரின் வழிவருபவரின் சிறப்புப்பணியின் அடையாளமாகவும் புனித பேதுருவின் தலைமைப்பீடம் இருக்கின்றது என்றும் இப்பெருவிழாத் திருப்பலியில் திருத்தந்தை  எடுத்துரைத்தார்.
   திருப்பலியின் இறுதியில் மக்களோடு இணைந்து மூவேளை செபத்தைச் செபித்த திருத்தந்தை அவர்களுக்கு வழங்கிய உரையில், புதிய கர்தினால்களுக்குத் தன
து சிறப்பான வாழ்த்துக்களையும் வெளியிட்டார்.

Wednesday, February 15, 2012

பிப்ரவரி 15, 2012

புதன் மறைபோதகம்: இயேசுவின் செபம் மனித குலத்தின் மீதான ஆழ்ந்த அன்பை வெளிப்படுத்துகிறது - திருத்தந்தை

   கடுமையான குளிரை இன்னும் அனுபவித்து வரும் உரோம் நகரில் இப்புதனன்று திருத்தந்தையின் பொது மறைபோதகத்திற்கு செவிமடுக்க, திருப்பய ணிகளின் கூட்டம் திருத்தந்தை ஆறாம் பவுல் மண்டபத்தை நிறைத்திருந்தது. கிறிஸ்தவ செபம் குறித்த நம் மறைக்கல்விப் போதனையின் தொடர்ச்சி யாக, சிலுவையில் தொங்கியபோது இயேசு செபித்த செபம் குறித்து மீண்டுமொரு முறை இன்று, நோக்கு வோம் என தனது மறை போதகத்தைத் துவக்கினார் திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட்.
   சிலுவையில் அறையுண்ட நமதாண்டவரின் கடைசி மூன்று வார்த்தைகளைக் குறிப்பிடுகிறார் புனித லூக்கா. "தந்தையே, இவர்களை மன்னியும். ஏனெனில் தாங்கள் செய்வது என்னவென்று இவர்களுக்குத் தெரியவில்லை" என தன்னைத் துன்புறுத் துபவர்களுக்காக தன் செபத்தில் வேண்டுவதன் வழி, பாவம் நிறைந்த மனித குலத் துடன் ஒப்புரவாகும் தன் அன்பின் ஆழத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் இயேசு. நல்ல கள்ளனை நோக்கி, "நீர் இன்று என்னோடு பேரின்ப வீட்டில் இருப்பீர் என் உறுதியாக உமக்குச் சொல்கிறேன்" எனக் கூறியதன் வழி, மனம் திருந்தி இறைவன்மீது முழு விசுவாசம் கொள்ளும்
உறுதியான நம்பிக்கையை இயேசு அனைவருக்கும் தருகிறார்.
   "தந்தையே, உம் கையில் என் உயிரை ஒப்படைக்கிறேன்" என உரத்த குரலில் இயேசு அறிக்கையிட்டது, இறைவிருப்பத்திற்கு முழு நம்பிக்கையுடன் தன்னையே அவர் கையளித்ததை வெளிப்படுத்தி நிற்கிறது. தந்தையுடன் இயேசு கொண்டிருந்த சிறப்பு உறவில் பிறந்த இந்த முழுமையாய் கையளிக்கும் மனநிலையே அவரின் செப வாழ்வை வடிவமைத்தது. வானுலகில் நம்மை அரவணைக்க உள்ள இறைவ னின் கரங்கள் நம் இவ்வுலக வாழ்விலும் நம் துன்பங்களைத் தாங்கும் பலத்தைத் தந்து காக்கின்றன என்ற முழு நம்பிக்கையுடன் அக்கரங்களில் நம்மை முழுமையாக ஒப்ப டைப்பதுடன், நம் எதிரிகளை மன்னித்து, அன்பு கூர்ந்து அவர்களின் மனமாற்றத் திற்காக செபிக்க வேண்டும் என இயேசு சிலுவையிலிருந்து நமக்குக் கற்றுத்தருகிறார்.
   இவ்வாறு கிறிஸ்தவ செபம் குறித்த தன் புதன் பொதுமறைபோதகத்தை வழங்கிய திருத்தந்தை, அனைவருக்கும் தன் அப்போஸ்தலிக்க ஆசீரையும் அளித்தார்.

Monday, February 13, 2012

பிப்ரவரி 12, 2012

நமது ஆழ்ந்த குணம்பெறலும், புது வாழ்வுக்கான நமது உயிர்ப்புமே கிறிஸ்துவின் வெற்றி! - திருத்தந்தை

   இஞ்ஞாயிறு காலை தூய பேதுரு பசிலிக்கா பேரா லய வளாகத்தில் கூடியிருந்த மக்களுக்கு மூவேளை செப உரை வழங்கிய திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட், குணம் அளித்தலை மையப்படுத்தி பேசினார். இந்த ஞாயிறு நற்செய்தியில் தொழுநோயாளர் ஒருவர் கிறிஸ்து இயேசுவிடம் வந்து, "நீர் விரும்பினால் எனது நோயை நீக்க உம்மால் முடியும்" என்று வேண்டியதையும், அதற்கு இயேசு, "நான் விரும்பு கிறேன், உமது நோய் நீங்குக!" என்று கூறி நலம் ளித்ததையும் திருத்தந்தை குறிப்பிட்டார்.
   "அந்த செய்கையிலும், கிறிஸ்துவின் அந்த வார்த்தைகளிலும் மீட்பின் முழு வரலாறு காணப்படுகிறது; அதாவது நம்மை சிதைத்து, நம் உறவுகளை அழிக்கும் அனைத்து தீமைகளிலிருந்தும் நம்மைத் தூய்மைப்படுத்தி, குணமாக்கும் கடவுளின் திருவுளம் உள்ளடங்கி இருக்கிறது" என்று திருத்தந்தை கூறினார்.
   தொழுநோயாரில் கிறிஸ்துவைக் கண்ட புனித பிரான்சிசின் வாழ்க்கையை சுட்டிக் காட்டிய திருத்தந்தை, "தொடக்க பிரிவில் இருந்து மீண்டபோது, பிரான்சிஸ் தொழு நோயாரை அணைத்துக் கொண்ட போதிலும், இயேசு அவரது தொழுநோயை அதாவது தற்பெருமையை குணப்படுத்தி, அவரை கடவுளின் அன்பு கருவியாக மாற்றினார். அவ் வாறே நமது ஆழ்ந்த கும்பெறலும், புது வாழ்வுக்கான நமது உயிர்ப்புமே கிறிஸ்து வின் வெற்றி!" என்று எடுத்துரைத்தார்.
   முன் தினம், நினைவுகூரப்பட்ட லூர்து நகரில் காட்சியளித்த கன்னி மரியாவிடம் செபித்து தனது கருத்துக்களை நிறைவு செய்த திருத்தந்தை, "நம் அன்னை திருக் காட்சியாரான புனித பெர்னதெத்துக்கு வழங்கிய எக்காலத்துக்கும் ஏற்ற செய்தி, செபம் மற்றும் தபத்திற்கான அழைப்பு" என்றார்.
   திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட் தனது உரையின் இறுதியில், சிரியாவில் நடைபெறும் வன்முறைகளும் இரத்தம் சிந்துதலும் விரைவில் முடிவுக்கு வர வேண்டும் என்று அவசர அழைப்புவிடுத்தார். மோதலில் பாதிக்கப்பட்டோரை செபத்தில் நினைவுகூரு மாறு அனைவரையும் கேட்டுக்கொண்ட அவர், சிரியாவில் உள்ள அரசியல் அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட அனைத்து தரப்பினரும் பேச்சுவார்த்தைகள் மூலம் சமரசம் செய்துகொண்டு, அமைதி உருவாக தங்களை அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார்.

Wednesday, February 8, 2012

பிப்ரவரி 8, 2012

புதன் மறைபோதகம்: இயேசுவின் சிலுவை அறைகூவல்
நம்பிக்கை இழப்பின் வெளிப்பாடல்ல - திருத்தந்தை

   பலத்த பனிப்பொழிவுக்கு பின் மக்களின் இயல்பு வாழ்வு ஓரளவு திரும்பியுள்ள நிலையில், திருத் தந்தையின் புதன் பொது மறைபோதகத்தில் பங்கு கொள்ள வந்திருந்த திருப்பயணிகளின் கூட்டமும் வத்திக்கானின் பாப்பிறை ஆறாம் பவுல் மண்டபத் தினை நிறைத்திருந்தது. "என் இறைவா, என் இறைவா ஏன் என்னைக் கைவிட்டீர்" என இயேசு சிலுவையில் தொங்கியபோது விடுத்த அறைகூவல் குறித்து இன்று தியானிப்போம் என இவ்வார புதன் பொது மறைபோத கத்தைத் துவக்கினார் திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட்.
    நண்பகலில் நாடெங்கும் இருள் உண்டாகி அது மூன்று மணி நேரம் நீடித்த பின் இவ்வார்த்தைகளை உச்சரிக்கிறார் இயேசு. இருள் என்பது விவிலியத்தில் இருவேறு அடையாளங்களாக காட்டப்பட்டுள்ளது. தீயோனின் சக்தியின் அடையாளமாக பல வேளைகளில் காட்டப்பட்டுள்ள இருள், இறைவனின் மறைபொருளான பிரசன்னத்தை வெளிப்படுத்தவும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதற்கு உதாரணமாக,  இறைவன் மலை மீது மோசேக்கு தோன்றியபோது மோசே இருண்ட மேகத்தால் சூழப்பட்டதையும், கல்வாரியில் இயேசு இருளால் சூழப்பட்டதையும் குறிப்பிடலாம். தந்தை இறைவனின் இருப்பு அங்கு இல்லை என்பது போல் தோன்றினாலும், சிலுவையில் அன்பு காணிக் கையான மகனின் மீது அவரின் அன்புப் பார்வை மறைவடக்கமான வழியில் இருந்தது.
   சிலுவையில் தொங்கிய வேளையில் இயேசுவின் இந்த அறைகூவல் நம்பிக்கை இழப்பின் வெளிப்பாடல்ல என்பதை நாம் தெளிவாகப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். திருப் பாடல் 22ன் துவக்க வார்த்தைகளான இவை, அந்தத் திருப்பாடலின் முழுக் கருப்பொரு ளையும் வெளிப்படுத்துபவைகளாக உள்ளன. அதாவது, எத்தனை துன்பங்கள் மத்தி யிலும் இஸ்ரயேல் மக்கள் கொண்டிருக்கும் இறை நம்பிக்கையையும், அவர்களிடையே காணப்படும் இறைப் பிரசன்னத்தையும், அவர்களின் கூக்குரலுக்கு அவர் செவிமடுத்து பதிலளிப்பதையும் இந்த திருப்பாடல் உணர்த்துகிறது. இறக்கும் தறுவாயில் இயேசு செபித்த இந்த செபம், நாமும் துன்புறும் நம் சகோதர சகோதரிகளுக்காக நம்பிக்கை யுடன் செபிக்க வேண்டும் எனக் கற்றுத் தருகிறது. இந்தச் செபத்தின் வழி நம் சகோதர சகோதரிகளும், தங்களை எப்போதும் கைவிடாத இறைவனின் அன்பு குறித்து அறிந்து கொள்வார்களாக.
   இவ்வாறு தன் புதன் பொது மறைபோதகத்தை வழங்கிய திருத்தந்தை, கடந்த வாரத் தில் ஐரோப்பாவில் இடம்பெற்ற பெரும் பனிப்பொழிவால் விளைந்த பெரும் இடர் பாடுகளையும் பொருட்சேதங்களையும் குறிப்பிட்டு, இதனால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்க ளுடன் தன் அருகாமையை வெளிப்படுத்துவதாகவும் தெரிவித்தார். இந்தக் கடும் குளிரினால் உயிரிழந்தவர்களுக்கும் அவர்களின் குடும்பங்களுக்கும் செபிக்குமாறு அனைவருக்கும் அழைப்புவிடுத்த திருத்தந்தை, இந்தத் துன்ப காலத்தில், துயருறும் மக்களுக்கு மற்றவர்களின் ஒருமைப்பாட்டுணர்வு, தாராள மனப்பான்மை போன்றவை களின் அவசியம் குறித்தும் வலியுறுத்தினார். இறுதியில் அனைவருக்கும் தனது அப்போஸ்தலிக்க ஆசீரையும் அளித்தார் திருத்தந்தை.

Sunday, February 5, 2012

பிப்ரவரி 5, 2012

நோயின்போது உரிய கவனத்தோடு செயல்படுவதுடன்
விசுவாசத்தோடும் இருக்க வேண்டும் - திருத்தந்தை

   வத்திகானில் நிலவிய கடும் குளிரின் நடுவிலும் இஞ்ஞாயிறு தூய பேதுரு பேராலய வளாகத்தில் கூடியிருந்த சுமார் பத்தாயிரம் திருப்பயணிகளுக்கு மூவேளை செப உரை வழங்கிய திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட், இன்றைய நற்செய்தி வாசகத்தை அடிப் படையாக கொண்டு பின்வருமாறு கூறினார்:
   "இன்றைய ஞாயிறு நற்செய்தியில், ஒரு வகை யான அல்லது மற்றொரு விதமான பிணிகளால் வருந்திய பலரை இயேசு குணப்படுத்தியதை நாம் அறிகிறோம். நற்சுகம் தேவைப்படும் நமக்கு தெரிந்த அனைவருக்காகவும் நாம் அவரிடம் பரிந்துரைப்போம் மேலும் நமது சொந்த இதயத்தின் கடினத்தன்மையை அகற்றிவிடுமாறும் அவரிடம் கேட்போம், அதன் மூலம் அவரது அன்புக்கு இன்னும் பரந்த மனப்பான்மையுடன் நாம் பதிலளிக்க முடியும்."
   தொடர்ந்து நோயைப் பற்றி விவரித்த திருத்தந்தை, அது உலகிலும் மனிதரிலும் இருக்கும் தீமையின் ஓர் அடையாளம் என்றும், குணமாக்குதல் இறையரசு அருகில் இருப்பதை காட்டுகிறது எனவும் குறிப்பிட்டார். நோயில் மற்றவர்களின் கவனிப்பை நாம் பெற முடிகிறது, அதே வேளையில் மற்றவர்களை கவனிக்கும் வாய்ப்பும் நமக்கு கிடைக்கிறது என்றும் அவர் கூறினார்.
   வேதனையுறுவோரின் நிலையில் இருந்து பார்த்தால், நோய் என்பது நீண்ட கடினமான ஒரு நிலையாக மாறலாம், மேலும் அது குணமாகாமல் துன்பம் நீடிக்கும் வேளையில் நாம் தொடர்ந்து தனிமையில் இருப்பதுடன் நொந்தும் போகிறோம் என்று கூறிய திருத்தந்தை, நோயின்போது நாம் உரிய கவனத்தோடு செயல்படுவதுடன், விசுவாசத்துடனும் இருக்க வேண்டும் என்றார்.
   மரணத்தை எதிர்நோக்கும்போதுகூட, மனிதரால் இயலாதவற்றை விசுவாசம் இயலக்கூடியதாக ஆக்கும் என்பதற்கு (இத்தாலியின் சவோனா நகரில், எலும்பு புற்று நோயால் தாக்கப்பட்டு உயிரிழந்த 18 வயது இளம்பெண்) அருளாளர் கியாரா பதானோ வின் வாழ்க்கை சான்றாக உள்ளது எனவும், நோயில் நம் அனைவருக்கும் மனித அரவணைப்பு தேவை என்றும் குறிப்பிட்ட திருத்தந்தை, இன்றைய நாளில் (பிப்ரவரி 5) இத்தாலி நாட்டில் சிறப்பிக்கப்படும் வாழ்வுக்கான தினம் பற்றியும் சுட்டிக் காட்டினார்.
   இயேசு பிசாசை எதிர்கொண்ட நிலையில், அன்பின் வல்லமை தந்தையிடம் இருந்து வந்தது, எனவே நாம் கடவுளின் அன்பில் ஆழ்ந்திருந்தால் நோயை எதிர்கொண்டு அதிலிருந்து மீண்டுவர முடியும் என்று திருத்தந்தை எடுத்துரைத்தார்.
   வருகிற சனிக்கிழமை பிப்ரவரி 11ம் தேதி, லூர்து அன்னை திருவிழா அன்று, உலக நோயாளர் தினம் கடைபிடிக்கப்படுகின்றது. இயேசு பிணியாளரைக் குணமாக்குகிறார், அவரால் குணமாக்க முடியும் என்பதில் இத்தினத்தில் அனைவரும் நம்பிக்கை வைப் போம், மனிதத் துன்பம் எப்பொழுதும் அன்பால் சூழப்பட்டதாக இருக்கட்டும் என்று கூறி தனது உரையை நிறைவு செய்தார் திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட்.

Friday, February 3, 2012

பிப்ரவரி 2, 2012

கடவுளோடு கொண்டிருக்கும் உறுதியான உறவே துறவு வாழ்வின் தன்மையை விளக்குகின்றது - திருத்தந்தை

   அர்ப்பண வாழ்வை சிறப்பிக்கும் அனைத்துலக துறவியர் தினமான இவ்வியாழன் மாலை, வத்திக்கான் தூய பேதுரு பசிலிக்கா பேராலயத்தில், ஆயிரக்கணக்கான இருபால் துறவி யருடன் சேர்ந்து திருப்புகழ்மாலை செபித்து மறையுரையாற் றிய திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட், வருகின்ற அக்டோபரில் தொடங்கும் விசுவாச ஆண்டு, அனைத்து விசுவாசிகளுக்கும், சிறப்பாக துறவியர் அனைருக்கும், அகப் புதுப்பித்தலுக்கு ஏற்ற காலமாக இருக்கின்றது என்றும், துறவிகள் சாட்சிய வாழ்வு வாழ்வதற்கும், நற்செய்தி அறிவிப்பதற்கும் சிறப்பான வாய்ப்பை வழங்குகிறது என்றும்  கூறினார்.
   இறைவனோடு தனக்குள்ள உறவை உறுதிப்படுத்துவது, ஒருவரது வாழ்க்கையில் மிகுந்த முக்கியத்துவம் பெற வேண்டும் என்றும், இது துறவற வாழ்க்கையின் தன்மையை அதிக ஆழமாக விளக்குவதாகவும் இருக்கின்றது எனவும் கூறிய திருத்தந்தை, உலகெங்கும் வாழ்கின்ற அனைத்து இருபால் துறவிய ரின் விசுவாசத்தின் சான்றுக்கு இந்நாள் அதிகக் கவனம் செலுத்துகின்றது என்றும், துறவிகள் தங்களையே இறைவனுக்குக் கையளிப்பதற்கு அவர்களுக்கு இருக்கும் எண்ணங்களையும் உணர்வுகளையும் மீண்டும் தூண்டுவதாக இத்தினம் அமைகின்றது எனவும் குறிப்பிட்டார்.
   ஏழ்மை, கற்பு, பணிவு ஆகிய நற்செய்தி அறிவுரைகள், நம்பிக்கை, பற்றுறுதி, பிற ரன்பு ஆகியவற்றை உறுதிப்படுத்தி, மக்களை இறைவனிடம் நெருக்கமாகக் கொண்டு வருகின்றன என்று கூறிய அவர், துறவிகள் தங்களது சபைகளின் தனி வரம் மூலம், திருச்சபைக்கும் இன்றைய உலகுக்கும் நம்பத்தகுந்த சாட்சிகளாகத் திகழவும், திருச் சபையின் போதனைகளுக்கு விசுவாசமாக இருக்கவும், விசுவாசத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு களாக செயல்படவும் அவர்களை வலியுறுத்தினார்.
   இயேசு ஆலயத்தில் காணிக்கையாக அர்ப்பணிக்கப்பட்டது, கிறிஸ்துவே உலகின் ஒளி என்பதை வெளிப்படுத்துகின்றது என்று ரைத்த திருத்தந்தை, கிறிஸ்துவே உலகின் ஒளி என்ற கருத்தானது கிறிஸ்து பிறப்பு விழாவில் வெளிப்படுத்தப்பட்டு திருக்காட்சி விழாவில் நிறைவை எட்டியது என்றும் சுட்டிக் காட்டினார்.
   பிப்ரவரி 2ம் தேதியன்று இயேசு ஆலயத்தில் காணிக்கையாக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட நிகழ்வு திருச்சபையால் சிறப்பிக்கப்படுகின்றது. அருளாளரான திருத்தந்தை 2ம் ஜான் பால், 1997ம் ஆண்டில் முதன் முறையாக இந்நாளை அனைத்துலக துறவியர் தினமாக அறிவித்து, இத்தினத்தைச் சிறப்பித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Wednesday, February 1, 2012

பிப்ரவரி 1, 2012

புதன் மறைபோதகம்: இறை விருப்பத்திற்கு கையளிப்பதன் மூலமே மனிதத்துவம் முழுமை பெறும் - திருத்தந்தை

   இப்புதனன்று வத்திக்கானிலுள்ள திருத்தந்தை ஆறாம் பவுல் மண்டபத்தில் குழுமியிருந்த திருப் பயணிகள் மற்றும் சுற்றலாப் பயணிகளுக்கு, கிறிஸ் தவ செபம் குறித்த தன் புதன் பொது மறைபோத கத்தை வழங்கினார் திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட்.
   திருத்தந்தையின் இன்றைய மறையுரை, இயேசு தனது இறுதி இரவு உணவிற்கு பின் கெத்சமனி ஒலிவத் தோட்டத்தில் மேற்கொண்ட செபம் பற்றி யதாக இருந்தது. தன் சாவை எதிர்கொள்ளவிருக் கும் இவ்வேளையில், தந்தையுடனான முழு ஒன்றிப்பில் தனியாகச் செபிக்கிறார் மானிடமகனாம் இயேசு. தன் சீடர்கள் பேதுரு, யாக்கோபு மற்றும் யோவான் ஆகி யோர் தன்னருகிலிருக்கவும் அவர் ஆவல் கொள்கிறார். அங்கு இவர்களின் இருப்பு, சிலுவைப்பாதையின் போது அனைத்துச் சீடர்களும் இயேசுவின் அருகில் இருப்ப தற்கான அழைப்பாக உள்ளது.
   இயேசு இங்கு செபித்த செபம், மரணத்தின் முன்னால் மனித பயத்தை வெளிப் படுத்துவதாக இருந்தாலும், தந்தையின் விருப்பத்திற்கு முழுமையாக கீழ்ப்படிவதை யும் காட்டி நிற்கின்றது. "என் விருப்பப்படி அல்ல; உம் விருப்பப்படியே நிகழட்டும்" என்ற இயேசுவின் வார்த்தைகள், இறைவிருப்பத்திற்கு நாம் முழுமை யாக நம்மையே கையளிப்பதன் வழியாகவே மனிதத்துவத்தின் முழுமையைப் பெறமுடியும் என்பதை நமக்குக் கற்பிக்கின்றது.
   தந்தையாம் இறைவனுக்கு இயேசு 'ஆம்' என உரைத்ததிலேயே ஆதாமின் பாவம் மீட்புப்பெற்று, மனித குலம் உண்மை வி்டுதலையை அடைந்தது. அதுவே இறைவ னின் குழந்தைகள் எனும் சுதந்திரம். நமக்கும் நம் வாழ்வுக்குமான இறை விருப்பத்தை சிறந்த முறையில் கண்டுகொள்ளவும், 'உம்முடைய திருவுளம் விண்ணகத்தில் நிறை வேறுவது போல மண்ணகத்திலும் நிறைவேறுக' என்ற தினசரி விண்ணப்பம் பலம் பெறவும், இயேசுவின் கெத்சமனி தோட்ட செபம் குறித்த நம் தியானம் உதவுவதாக.
   இவ்வாறு தனது புதன் மறைபோதகத்தை வழங்கிய திருத்தந்தை அனைவருக்கும் தன் அப்போஸ்தலிக்க ஆசீரையும் அளித்தார்.