Wednesday, December 28, 2011

டிசம்பர் 28, 2011

கிறிஸ்தவ குடும்பங்கள் செபத்தின் கல்விக்கூடங்களாக திகழ திருக்குடும்பம் தூண்டட்டும் - திருத்தந்தை

    திருத்தந்தை 6ம் பவுல் மண்டபத்தில் குழுமி யிருந்த திருப்பயணிகளையும் சுற்றுலாப் பயணிக ளையும் புதன் பொது மறைபோதகத்துக்காக சந்தித்த திருத்தந்தை, நாசரேத்தூர் திருக்குடும்பத்தின் வாழ்வி னில் செபத்தின் இடம் குறித்து எடுத்துரைத்தார்.
   இந்த கிறிஸ்துமஸ் பெருவிழாக் காலத்தில் நாசரேத்தூர் திருக்குடும்பத்தின் வாழ்வில் செபத்தின் இடம் குறித்து தியானிக்க, செபம் குறித்த நம் புதன் மறைபோதகம் இன்று நம்மை அழைத்துச் செல்கி றது. கிறிஸ்துவின் விசுவாசமுடைய சீடர்களாக வளரவும் இறைப்பிரசன்ன மறை யுண்மை குறித்து ஆழ்ந்து தியானிக்கவும் நாம் இயேசு, மரியா மற்றும் யோசேப்பின் வீட்டில் கற்றுக் கொள்கிறோம். கிறிஸ்துவின் வாழ்வு மறையுண்மைகளைத் தியானித்து செபிப்பதில் மிக உயரிய எடுத்துக்காட்டாக அன்னை மரியை நமக்குக் காட்டுகின்றன நற்செய்தி நூல்கள். நாமும் செபமாலையை செபிக்கும்போது, அதே மறையுண்மைகள் குறித்த அன்னை மரியின் ஆழ்தியானத்தில் நம்பிக்கை மற்றும் விசுவாசத்துடன் நம்மையும் இணைக்கிறோம்.
   வேலையிலும் செபத்திலும் இறைச்சட்டங்களைக் கடைபிடிப்பதிலும் பற்றுமாறா உறுதிப்பாட்டுடன் செயல்படவேண்டியதன் முக்கியத்துவம் குறித்து இயேசுவுக்கு கற்பித்ததன் வழி திருக்குடும்பத்தின் தந்தையெனும் தனக்குரிய அழைப்பை நிறைவு செய்தார் புனித யோசேப்பு. வானகத் தந்தையுடன் இயேசு கொண்டிருக்கும் தன்னிக ரில்லா உறவு, திருக்குடும்பத்தின் செபவாழ்வில் பிரதிபலித்தது மேலும் அனைத்துக் கிறிஸ்தவ செபத்தின் இதயமாகவும் அது உள்ளது. அனைத்து கிறிஸ்தவக் குடும்பங் களும் செபத்தின் கல்விக்கூடங்களாக விளங்க திருக்குடும்பத்தின் எடுத்துக்காட்டு தூண்டுவதாக. இந்த கல்விக்கூடங்களிலேயே பெற்றோர்களும் குழந்தைகளும் இறை வனின் அருகாமையைக் கண்டு கொள்கிறார்கள். அதையே இந்த கிறிஸ்துமஸ் நாட் களில் நாம் மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடுகிறோம்.
   இவ்வாறு, 2011ம் ஆண்டின் இறுதிப் புதன் பொது மறைபோதகத்தை வழங்கிய திருத்தந்தை, அனைவருக்கும் தன் அப்போஸ்தலிக்க ஆசீரையும் அளித்தார்.

Monday, December 26, 2011

டிசம்பர் 26, 2011

மறைசாட்சிகள் நன்னெறிகளின் ஆசிரியர்களும் திருச்சபையின் தூண்களும் ஆவர் - திருத்தந்தை

   கிறிஸ்மஸ் பெருவிழாவைத் தொடர்ந்து, அதற்கு அடுத்த நாள் திருச்சபையில் சிறப்பிக்கப்படும் முதல் மறைசாட்சியான புனித ஸ்தேவான் குறித்த சிந்தனைகளை இத்திங்கள் மூவேளை செப உரை யில் வழங்கினார் திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட்.
   'ஸ்தேவான் அருளும் வல்லமையும் நிறைந்த வராக மக்களிடையே பெரும் அருஞ்செயல்களை யும் அரும் அடையாளங்களையும் செய்து வந்தார்' எனத் திருத்தூதர் பணிகள் நூலில் கூறப்பட்டுள்ளதை மேற்கோள்காட்டிப் பேசியத் திருத்தந்தை, ஸ்தேவான் என்ற பெயருக்கு 'மணிமகுடம்' என்ற பொருள் உண்டு என்பதையும் சுட்டிக் காட்டினார்.
   தன்மீது கல்லேறிந்தபோது ஸ்தேவான், 'ஆண்டவராகிய இயேசுவே, எனது ஆவியை ஏற்றுக்கொள்ளும்' என்று வேண்டிக் கொண்டபின் முழந்தாள்படியிட்டு உரத்த குரலில், 'ஆண்டவரே, இந்தப் பாவத்தை இவர்கள் மேல் சுமத்தாதேயும்' என்று சொல்லி உயிர்விட்ட நிகழ்வையும் தன் மூவேளை செப உரையின்போது எடுத்துரைத்த திருத்தந்தை, காலம் காலமாக மறைசாட்சிகள் திருச்சபை நன்னெறிகளின் ஆசிரியர்களாக, வாழும் சாட்சிகளாக, உயிருள்ள தூண்களாக, அமைதித் தூதர்களாக போற்றப்பட்டு வருகின்றார்கள் என்றும் கூறினார்.
   மூவேளை செப உரையின் இறுதியில், இவ்வுலகில் அமைதி, மற்றும் நீதியின் ஆட்சி தழைக்க செபிக்குமாறும் அழைப்பு விடுத்தத் திருத்தந்தை, நைஜீரியாவில் கிறிஸ்மஸ் நாளன்று கோவில்கள் தாக்கப்பட்டது குறித்து தன் ஆழ்ந்த கவலையை எடுத்துரைத்தார். பாதிக்கப்பட்டோருடன் தன் ஒருமைப்பாட்டையும், உடனிருப்பையும் வெளியிட்டதுடன், துன்பங்க
ள், அழிவுகள், மரணங்களைக் கொண்டு வரும் வன் முறைகளைக் கைவிட்டு, அமைதியை நோக்கிச் செல்லும் அன்பு, மதிப்பு மற்றும் ஒப்புரவின் வழிகளைக் கைகொள்ளுமாறும் அனைவருக்கும் அழைப்பு விடுத்தார் திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட்.

Sunday, December 25, 2011

டிசம்பர் 25, 2011

குழந்தையாக பிறந்த இறைவன் வன்முறைகளுக்கு எதிராக அமைதியை கொணர்கிறார் - திருத்தந்தை

   கிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழா இரவுத் திருப்பலியை 24ம் தேதி சனிக்கிழமை உள்ளூர் நேரம் முன்னிரவு 10 மணிக்கு உரோம் நகர் தூய பேதுரு பேராலயத்தில் துவக்கிய திருத்தந்தை தன் மறையுரையில், வலுவற்ற குழந்தையாய் அவதரித்திருக்கும் இயேசு பாலன் தன் வல்லமையை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என இறைஞ்சினார். 
   "ஒரு குழந்தை நமக்குப் பிறந்துள்ளார்; ஓர் ஆண்மகவு நமக்கு தரப்பட்டுள்ளார்; ஆட்சிப்பொறுப்பு அவர் தோள்மேல் இருக்கும்; அவர் திருப்பெயரோ வியத்தகு ஆலோசகர், வலிமைமிகு இறைவன், என்றுமுள தந்தை, அமைதியின் அரசர் என்று அழைக்கப்படும். அவரது ஆட்சியின் உயர்வுக்கும் அமைதி நிலவும் அவரது அரசின் வளர்ச்சிக்கும் முடிவு இராது" என்ற இறைவாக்கினர் எசாயா நூல் 9ம் பிரிவின் வார்த்தைகளை மேற்கோள் காட்டி, வலிமையற்ற நிலையில் அக்குழந்தை பிறந்தாலும் அதுவே வல்லமையுள்ள கடவுள் என்பதை மீண்டும் எடுத்துரைத்தார் திருத்தந்தை. அனைத்துத் தேவைகளுக்கும் பிறரையேச் சார்ந்திருக்கும் நிலையி லுள்ள இக்குழந்தை வழங்கும் அமைதிக்கு முடிவே இராது எனவும் தன் மறை யுரையில் எடுத்தியம்பினார் பாப்பிறை.
   குழந்தையாம் இந்த இறைவன் வன்முறைகளுக்கு எதிராக ஒரு செய்தியைக் கொணர்கிறார், அதுவே அமைதி. இவ்வுலகம் மீண்டும் மீண்டும் பல்வேறு இடங்களில் பல்வேறு வழிகளில் வன்முறைகளால் அச்சுறுத்தப்பட்டுள்ள இவ்வேளையில் நாம் இறைவனை நோக்கி, "இறைவா, உம் குழந்தை நிலையையும் குழந்தைக்குரிய சக்தி யற்ற நிலையையும் கண்டு அன்பு கூர்கிறோம். ஆனால் அதேவேளை, இவ்வுலகின் வன்முறைகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள யாம், உம் வல்லமையை வெளிப்படுத்துமாறு இறைஞ்சுகிறோம். மக்களை ஒடுக்குவோரின் கொடுங்கோலை ஒடித்தெறியும். அமளி நிறைந்த போர்க்களத்தில் போர்வீரன் அணிந்திருந்த காலணிகளையும், இரத்தக் கறை படிந்த ஆடைகள் அனைத்தையும் நெருப்புக்கு இரையாக எரித்தருளும். அதன் வழி இவ்வுலகில் உம் அமைதி வெற்றிவாகைச் சூடுவதாக" என வேண்டுவோம்.
   இவ்வாறு தன் இரவுத் திருப்பலி மறையுரையின் போது குழந்தை இயேசுவை நோக்கிய செபத்தை முன்வத்தார் திருத்தந்தை.

Monday, December 19, 2011

டிசம்பர் 18, 2011

அன்னை மரியின் சந்தேகம் இறைவிருப்பத்தை
புரிந்துகொள்ளும் ஒரு முயற்சியே! - திருத்தந்தை

   அன்னை மரிக்கு மங்கள வார்த்தை அறிவிக்கப் பட்டதை மையமாகக் கொண்டுள்ள இஞ்ஞாயிறு நற்செய்தி வாசகம் குறித்து தியானிக்கையில் அன்னை மரியின் கன்னிமை குறித்து கருத்துக் களைப் பகிர்ந்துகொள்ள விழைகின்றேன் என தன் ஞாயிறு மூவேளை செப உரையைத் தொடங்கினார் திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட். அன்னை மரியா கன்னியாக இருந்துகொண்டே இயேசுவைக் கருத் தாங்கினார் என்ற திருத்தந்தை, 'கன்னி கருத்தாங்கி ஒரு மகனைப் பெற்றெடுப்பாள், அக்குழந்தைக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவர்' என்ற எசாயா இறைவாக்கினரின் வார்த்தைகளை யும் மேற்கோள் காட்டினார்.
   இந்த பழமையான இறைவாக்கு அன்னை மரியிம் இயேசு உடலெடுத்ததில் நிறைவேறினாலும், இங்கு மனிதனாகக் கருவில் வளர்ந்தது இறைவனே என்பதை யும், மரியின் கன்னிமை மற்றும் இயேசுவின் தெய்வீகத்தன்மை நமக்கு ஓர் உறுதிப் பாடாக உள்ளது என்பதையும் சுட்டிக்காட்டிய திருத்தந்தை, இயேசுவின் பிறப்பைக் குறித்த முன்னறிவிப்பில் 'இது எங்கனம் ஆகும்?' என அன்னை மரி கேள்வி எழுப்பி யது சந்தேகத்தின் வெளிப்பாடல்ல, மாறாக, இறைவிருப்பத்தை மேலும் புரிந்துகொள் வதற்கான முயற்சியே என்றும் எடுத்துரைத்தார்.
   மரியாவின் 'ஆம்' என்ற பதில் கன்னிமையில் அவரைத் தாயாக்கியது என்ற பாப்பிறை, மரியாவின் கன்னிமை தனித்துவம் வாய்ந்தது எனவும், அது விசுவா சத்தின் சாராம்சம் என்றும் கூறினார். கடவுளில் ஆழமான நம்பிக்கை கொண்ட எவரும், தூய ஆவியின் செயலால் இயேசுவையும் அவரது இறை வாழ்வையும் தம்மில் வரவேற்க முடியும் எனவும், மரியா மாசற்ற கன்னியாக கடவுளை நமக்கு கொண்டுவந்தார் என்றும் கூறிய திருத்தந்தை, இறுதியாக கூடியிருந்த அனைவ ருக்கும் கடவுளின் ஆசீரை வேண்டுவதாகவும் குறிப்பிட்டார்.

Wednesday, December 14, 2011

டிசம்பர் 14, 2011

புதன் மறைபோதகம்: இறைத்தந்தையின் விருப்பத்தில் முழு நம்பிக்கை கொண்டு நாம் செபிப்போம் - திருத்தந்தை

    கிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழாவைக் கொண்டாட உலகமே தன்னைத் தயாரித்து வரும் இவ்வேளை யில் உரோம் நகரமும் வண்ண விளக்குகளாலும் குடில் தயாரிப்புகளாலும் தன்னை அலங்கரித்து, திருப்பயணிகளுக்காக காத்து நிற்கிறது. இத்தகைய பின்னணியில், திருத்தந்தை 6ம் பால் மண்டபத்தில் இன்று திருப்பயணிகளைச் சந்தித்த திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட், இயேசுவின் செபம், குறிப்பாக குணப் படுத்தும் புதுமைகளின் போதான அவரின் செபம் குறித்து இன்று நோக்குவோம் என இப்புதன் மறைபோதக உரையைத் துவக்கினார்.
   புனித மாற்கு நற்செய்தி கூறும், காதுகேளாதவரைக் குணப்படுத்திய புதுமையிலும், புனித யோவான் நற்செய்தியில் நாம் காணும், இலாசர் உயிர்ப்பிக்கப்பட்ட புதுமை யிலும், அப்புதுமைகளை நிறைவேற்றும் முன்னர், மனிதத் துன்பங்களின் முன்னிலை யில் இயேசு செபிப்பதைக் காண்கிறோம். இந்த இரு வேளைகளிலும் இயேசு செபித்தது, துன்பங்களோடு தன்னை ஆழமாக அடையாளம் காணும் அவரின் நிலையை மட்டுமல்ல, தந்தையோடு அவரின் தனித்துவ உறவையும் வெளிப்படுத்து வதாக உள்ளது. காதுகேளாதவரைக் குணப்படுத்திய புதுமையில், இயேசுவின் இரக்க உணர்வானது ஒரு பெருமூச்சாக வெளிப்பட்டு, செபமாகத் தொடர்கிறது. இலாசரை உயிர்ப்பித்த புதுமையில், மரியா மற்றும் மார்த்தாவின் துன்பத்தைக் கண்டு வேதனை யுறும் இயேசு, தன் நண்பனின் கல்லறை முன் கண்ணீர் விட்டு அழுகிறார். அதே சமயம், தந்தையின் விருப்பம் மற்றும் தன் பணி மற்றும் தனித்தன்மையின் ஒளியில் இலாசரின் துயர்நிறை மரணத்தை நோக்குகிறார் இயேசு.
   நாமும் நம்முடைய செபங்களில் இறைத்தந்தையின் விருப்பத்தில் முழு நம்பிக்கைக் கொள்ள வேண்டும், மற்றும், அனைத்தையும் அன்பின் அறிவுக்கு புலப் படாத திட்டத்தின் ஒளியில் நோக்க வேண்டும் என இயேசுவின் எடுத்துக்காட்டு நமக்கு கற்பிக்கின்றது. கடவுள் நமக்கு தரக்கூடிய வல்ல மிகப்பெரும் கொடை அவரின் நட்பே என்பதை உணர்ந்தவர்களாக நாம் நம் ஒவ்வொரு செபத்திலும் விண்ணப்பங்களையும், புகழுரைகளையும் நன்றியையும் இணைக்க வேண்டும். அதேவேளை, நம் செப எடுத்துக்காட்டு, தேவையில் இருக்கும் நம் சகோதர சகோதரிகளை நோக்கி நம்மைத் திறப்பதாகவும், இறைமீட்பின் பிரசன்னம் இவ்வுலகில் இருப்பதை பிறருக்குச் சுட்டிக் காட்டுவதாகவும் இருக்க வேண்டும். இவ்வாறு தன் புதன் மறைபோதக உரையை வழங்கிய திருத்தந்தை, அனைவருக்கும் தன் அப்போஸ்தலிக்க ஆசீரையும் அளித்தார்.

Monday, December 12, 2011

டிசம்பர் 11, 2011

உலகின் உண்மை ஒளியாகிய இயேசுவின் மீது
நம் கவனத்தைத் திருப்புவோம் - திருத்தந்தை

   மழை பெய்வதையும் பொருட்படுத்தாமல் வத்திக்கான் தூய பேதுரு பசிலிக்கா வளாகத்தில் இஞ்ஞாயிறு நண்பகலில் கூடியிருந்த பல்லாயிரக் கணக்கானத் திருப்பயணிகளுக்கு மூவேளை செப உரை வழங்கிய திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட், கிறிஸ்தவர்கள், திருவருகைக் காலத்தில் மின்னும் விளக்குகளால் கவனம் கலைக்கப்படாமல் வாழ அழைக்கப்படுகிறார்கள் என்று கூறினார். 
   இந்த திருவருகைக் காலத்தில் கிறிஸ்துமஸ் தயாரிப்பாக கடைவீதிகளில் மினுமினுக்கும் ஒளிவிளக்குகளில் நமது கவனத்தை வைக்காமல் உலகின் உண்மையான ஒளியாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை மீது நமது கவனத்தைச் செலுத்த வேண்டுமென்று திருத்தந்தை வலியுறுத்தினார்.
   மகிழ்ச்சி ஞாயிறு என்றழைக்கப்படும் திருவருகைக் காலத்தின் மூன்றாம் ஞாயிறு பற்றிய சிந்தனைகளை வழங்கிய அவர், ஓய்வு மற்றும் இளைப்பாறுதலுக்கு காலம் தேவை, அதேநேரம், உண்மையான மகிழ்ச்சி கேளிக்கைகளில் இல்லை என்றார்.
   மனிதனின் இதயம் கடவுளில் இளைப்பாற்றி காணும்வரை அது சலனமற்ற ஆழ்ந்த அமைதியைப் பெற முடியாது என்று ஹிப்போ நகர் ஆயர் புனித அகுஸ்தீன் கூறியதையும் குறிப்பிட்ட திருத்தந்தை, உண்மையான மகிழ்ச்சியை ஒருவர் தனது சொந்த முயற்சியால் பெற முடியும் என்று எண்ணக் கூடாது, ஆனால் அது வாழும் மனிதாரகிய இயேசுவோடு கொள்ளும் உறவிலிருந்து பெறப்படுவது என்று கூறினார்.
   மேலும், தங்கள் வீட்டுக் குடில்களில் வைக்கும் சிறிய பாலன் இயேசு உருவங்களைத் திருத்தந்தை ஆசீர்வதிப்பதற்காக அவற்றுடன் இம்மூவேளை செப உரையில் கலந்து கொண்ட ஆயிரக்கணக்கான சிறாருக்குக் கிறிஸ்மஸ் வாழ்த்தும் நன்றியும் சொன்னார் திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட். திருத்தந்தையின் வாழ்த்துக்கு நன்றி தெரிவித்த சிறார், கைதட்டி ஆரவாரித்து பலூன்களைப் பறக்கவிட்டனர்.

Friday, December 9, 2011

டிசம்பர் 8, 2011

அன்னை மரியாவை ஒரு அருள் வடிகாலாக
இறைவன் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் - திருத்தந்தை

   இவ்வியாழனன்று (டிசம்பர் 8) கொண்டாடப்பட்ட அன்னை மரியாவின் அமல உற்பவ திருநாளை யொட்டி சிறப்பு மூவேளை செப உரையை வழங் கியத் திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட், பாவத்தால் மனித குலம் இழந்த பல நன்மைகளை தன் மகன் வழியாக இறைவன் மீண்டும் தருவதற்கு விழைந்த தாலேயே, ஒரு அருள் வடிகாலாக மரியாவைத் தேர்ந்தெடுத்தார் என்றும், அருள் நிறைந்தவரே வாழ்க என்று அன்னை மரியாவை வாழ்த்தும் போதெல்லாம், அருள் வடிவான இறைவனை நமக்கு வழங்கியவர் அவர் என்பதை நாம் நினைவு கூர்கிறோம் என்று கூறினார்.
   அமல அன்னைப் பெருவிழா உருவானதற்குக் காரணமாயிருந்த திருத்தந்தை 11ம் பத்திநாதர், மற்றும் அன்னையின் அமல உற்பவம் குறித்து இறையியல் ஆக்கங்களை தந்துள்ள பல புனிதர்கள் ஆகியோரின் எண்ணங்களை தன் உரையில் மேற் கோள்களாகக் காட்டிப் பேசினார் திருத்தந்தை. திருவருகைக் காலத்தில் இருக்கும் நாம் அனைவரும் அன்னை மரியாவைப் போல் இறைவனை நம் வாழ்வில் முழுமையாக வரவேற்கக் காத்திருப்போம் என்று கூறி, அனைவருக்கும் தன் அப்போஸ்தலிக்க ஆசீரையும் வழங்கினார் திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட்.
   தன் மூவேளை செப உரையின் இறுதியில் புனித பேதுரு பசிலிக்காப் பேராலய வளாகத்தில் கூடியிருந்த மக்களுக்கு இஸ்பானியம், ஜெர்மன், ஆங்கிலம் மற்றும் பிரெஞ்ச் மொழிகளில் அன்னை மரியாவின் பெருவிழா வாழ்த்துக்களைக் கூறிய திருத்தந்தை, அங்கு கூடியிருந்த அமல மரியா பாப்பிறைக் கழகத்தின் உறுப்பினர் களுக்குத் தன் சிறப்பான வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்தார்.


   இவ்வியாழன் மாலை, “மரியா, அமல உற்பவி” என்ற விசுவாச சத்தியம், திருத்தந்தை 9ம் பத்தி நாதரால் 1854ம் ஆண்டு டிசம்பர் 8ம் தேதி பிரக டனப்படுத்தப்பட்டதை நினைவு கூரும் விதமாக உரோம் இஸ்பானிய படிகளின் அருகில் அமைக்கப் பட்டுள்ள அன்னைமரி திருவுருவத்தின் முன்பாக கூடியிருந்த விசுவாசிகளோடு இணைந்து செபித்த திருத்தந்தை பின்வருமாறு உரையாற்றினார்:
  திருச்சபை தனது வரலாறு முழுவதும் அடக்கு முறைகளால் துன்புற்று வருகின்ற போதிலும் அது எப்பொழுதும் இறைவனின் ஒளியாலும் பலத்தாலும் ஆதரவடைந்து வருகின்றது. எனினும் திருச்சபை எதிர் கொள்ளும் ஒரே ஆபத்து அதன் உறுப்பினர்கள் செய்யும் பாவமே; திருச்சபை தனது உறுப்பினர்கள் செய்யும் பாவத்திற்குப் பயப்பட வேண்டும்.
   அன்னை மரியா, பாவக்கறையின்றி இருந்தார், திருச்சபையும் தூயது, ஆயினும் அது நம் பாவங்களால் கறைப்பட்டுள்ளது. இதனாலே கிறிஸ்தவர்கள் உண்மையான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை வாழ முயற்சிக்கும் போது, அன்னை மரியாவின் உதவியை நாடுகின்றனர். நமக்கு உண்மையிலே தேவைப்படும், குறிப்பாக மிகுந்த இன்னல்களை எதிர்நோக்கும் இத்தாலி, ஐரோப்பா மற்றும் உலகின் பல்வேறு பகுதிகளுக்குத் தேவைப்படும் நம்பிக்கையை அன்னை மரியா கொடுக்கிறார்.
   “பெண், கதிரவனை ஆடையாக அணிந்திருந்தார், நிலா அவருடைய காலடியில் இருந்தது, அவர் பன்னிரு விண்மீன்களைத் தலைமீது சூடியிருந்தார்” என்ற திரு வெளிப்பாட்டு வசனங்களை மையமாக வைத்து உரையாற்றிய திருத்தந்தை, இந்தப் பெண் மரியாவே என்றும், இவர் முழுமையும் இறைவனின் ஒளியால் சூழப்பட்டு இறைவனில் வாழ்ந்தார் என்றும் திருத்தந்தை கூறினார்.
   அமலோற்பவ அன்னை விழாவாகிய இவ்வியாழனன்று அன்னை மரியாவிடம் செபித்து அவருக்கு வெள்ளைநிற ரோஜா மலர்களையும் சமர்ப்பித்தார் திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட்.

Wednesday, December 7, 2011

டிசம்பர் 7, 2011

புதன் மறைபோதகம்: இயேசுவே நம் செபத்திற்கு எடுத்துக்காட்டும் ஆதாரமுமாக இருக்கிறார் - திருத்தந்தை

   இத்தாலியின் உரோம் நகரில் திருத்தந்தையின் புதன் மறைபோதகத்தில் பங்கு பெற வந்த திருப் பயணிகளை, திருத்தந்தை 6ம் பால் மண்டபத்தில் சந்தித்து உரை வழங்கினார் திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட். கிறிஸ்தவ செபம் குறித்த நம் மறைக் கல்விப் போதனையில், இயேசுவின் படிப்பினைகள் மற்றும் எடுத்துக்காட்டுக்கள் குறித்து அண்மைப் புதன் கிழமைகளில் நோக்கி வருகிறோம் எனத் தன் இவ்வாரப் பொது மறைபோதகத்தைத் துவக்கினார் திருத்தந்தை.
   இயேசு தூய ஆவியால் பேருவகையடைந்து, 'தந்தையே, விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் ஆண்டவரே, உம்மைப் போற்றுகிறேன். ஏனெனில் ஞானிகளுக்கும் அறிஞர்களுக்கும் இவற்றை மறைத்து, குழந்தைகளுக்கு வெளிப்படுத்தினீர்' எனக் கூறிய வார்த்தைகளை மத்தேயு மற்றும் லூக்கா நற்செய்திகளில் வாசிக்கின்றோம். தூய ஆவியில் தந்தையுடன் ஆழ்ந்த ஐக்கியத்தில் தன் மூலத்தைக் கொண்டுள்ளது இந்த உன்னதச் செபம். என்றும் நிலைத்திருக்கும் மகனாக இருக்கும் இயேசு கிறிஸ்து ஒருவரே தந்தையை அறிவார், தந்தையின் விருப்பத்திற்குத் தன்னை முற்றிலும் திறப்பதில் பேருவகை அடைகிறார். மேலும், 'தந்தை யாரென்று மகனுக்குத் தெரியும்; மகன் யாருக்கு வெளிப்படுத்த விரும்புகிறாரோ அவருக்கும் தெரியும். வேறு எவரும் தந்தையை அறியார்'. தூய மனதுடையோராகவும் இறைவிருப்பத்திற்குத் தங்களைத் திறந்தவர்களாகவும் இருக்கும் குழந்தைகளுடன் இறைவன் குறித்த அறிவைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் தன் விருப்பத்தை இச்செபத்தில் வெளிப்படுத்துகிறார் இயேசு. 
   தந்தையைப் புகழ்ந்து பாடும் வார்த்தைகளைத் தொடர்ந்து இயேசு 'பெருஞ்சுமை சுமந்து சோர்ந்திருப்பவர்களே, எல்லோரும் என்னிடம் வாருங்கள். நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். ஆம்., என் நுகம் அழுத்தாது; என் சுமை எளிதாயுள்ளது' என அழைப்பு விடுப்பதை மத்தேயு நற்செய்தியில் வாசிக்கின்றோம். இயேசுவே நம் செபத்திற்கு எடுத்துக்காட்டும் ஆதாரமும். அவர் வழியாக தூய ஆவியில் நாம் நம்பிக்கையுடன் தந்தையாம் இறைவனை நோக்கித் திரும்ப முடியும். தந்தையின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதன் வழி நாம் உண்மையான விடுதலையையும் அமைதியையும் கண்டுகொள்ள முடியும் என்ற உறுதியுடன் அவரை நோக்கித் திரும்புவோம். 
   இவ்வாறு தன் இவ்வாரப் புதன் பொது மறைபோதகத்தை வழங்கிய பாப்பிறை, 1943ம் ஆண்டு வான்குண்டுவீச்சு மூலம் தகர்க்கப்பட்ட இத்தாலியின் மத்தியப் பகுதியில் உள்ள செக்கானோ என்ற ஊரின் புனித பேதுரு பங்குக் கோவில் மீண்டும் கட்டியெழுப்பப்பட்டதன் 50 ஆண்டு நிறைவையும், தென்னாப்ரிக்காவில் மறைபோதக குரு மிச்சேல் டி’அன்னுசி கொடூரமான முறையில் கொல்லப்பட்டதன் 10ம் ஆண்டு நிறைவையும் நினைவு கூர்ந்தார். மறைப்போதகத்தின் இறுதியில் அனைவருக்கும் தன் அப்போஸ்தலிக்க ஆசீரையும் அளித்தார் திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட்.

Monday, December 5, 2011

டிசம்பர் 4, 2011

எளிமையான ஒரு வாழ்வைத் தேர்வு செய்யுமாறு
திருமுழுக்கு யோவான் அழைக்கிறார் - திருத்தந்தை

   இஞ்ஞாயிறு மூவேளை செப உரையின்போது உரோம் நகர் புனித பேதுரு பேராலய வளாகத்தில் கூடியிருந்த ஏறத்தாழ இருபதாயிரம் விசுவாசிக ளோடு இணைந்து மூவேளை செபத்தைச் செபித்து உரை வழங்கிய திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட், கிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழாவிற்காக நம்மைத் தயாரித்துவரும் இத்திருவருகைக் காலத்தில் நம் வாழ்வை நேர்மையான முறையில் ஆய்வு செய்து, எளிமையான ஒரு வாழ்வைத் தேர்வு செய்யுமாறு புனித திருமுழுக்கு யோவான் அழைப்பு விடுக்கிறார் என்று கூறினார்.
   நாம் செல்வந்தராகும்படி ஏழ்மையைத் தேர்ந்துகொண்ட இயேசுவின் வருகைக்கு தயாரிக்கும் நாம், ஒட்டகத் தோலாடையை உடுத்தி, வெட்டுக்கிளியையும் காட்டுத் தேனையும் உண்ட புனித திருமுழுக்கு யோவான், மனந்திரும்பிய வாழ்வுக்கு நமக்கு விடுக்கும் அழைப்பிற்குச் செவிமடுப்போம் என்ற திருத்தந்தை, நம் பாவங்களை ஏற்று, மனம் வருந்துவது, உள் மனமாற்றத்திற்கு நம்மை இட்டுச் செல்லவேண்டும் என்ற மேலான ஓர் அழைப்பை திருமுழுக்கு யோவான் முன்வைக்கிறார் எனவும் கூறினார்.
   குடியேற்றதாரர்களுக்கான உலக அவையின் 50ம் ஆண்டு விழா வரும் நாட்களில் ஜெனீவாவில் இடம்பெற உள்ளதை, தன் மூவேளை செப உரையில் குறிப்பிட்ட பாப்பிறை, பல்வேறு துன்ப நிலைகளால் தங்கள் சொந்த நாட்டை விட்டு வெளியேறும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ள மக்களுடன் நாம் ஒருமைப்பாடு கொள்ள வேண்டும் என்ற அழைப்பையும் விடுத்தார்.

Friday, December 2, 2011

டிசம்பர் 2, 2011

மதத்திற்கு எதிரான பகுத்தறிவைத் தவிர்க்கவேண்டியது 
இன்றைய காலத்தின் தேவை - திருத்தந்தை

   அனைத்துலக இறையியல் அவையின் நிறையமர்வுக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வோரை இவ்வெள்ளியன்று திருப்பீடத்தில் சந்தித்த பாப்பிறை, மீட்பைப் புரிந்து கொள்ளுதலை ஒளிர்விக்க வரும் இறைமகனுக்காக காத்தி ருக்கும் இத்திருவருகைக் காலத்தில், நம் எதிர்பார்ப்புகளின் நம்பிக்கையை உயிரூட்டமுடையதாக வைத்திருப்போம் என அழைப்பு விடுத்தார்.
   இறைவன் பற்றிய கேள்வி, ஒரே கடவுள் கொள்கை, திருச்சபை சமூகக்கோட்பாடுகளின் அர்த்தம் போன்றவை குறித்து அண்மைக் காலங்களில் இந்த இறையியல் அவை விவாதித்து வருவது குறித்து தன் மகிழ்ச்சியினை வெளிப்படுத்திய திருத்தந்தை, மூவொரு கடவுள் கொள்கையின் ஒளியில் ஒரே கடவுள் கொள்கை குறித்து விளக்கமளித்த பாப்பிறை, இது மனிதர்களிடையே சகோதரத்துவம் பற்றிய எண்ணங்களை நமக்கு ஒளிர்விக்கின்றது என்றார்.
   இறையியல் மெய்யியலுடன் நடத்தும் பலன் தரும் பேச்ச்சுவார்த்தைகள், தனிமனித மற்றும் அனைத்துலக அமைதிக்கு உண்மையான மூல ஆதாரமாக இருக்க முடியும் என அவர் மேலும் எடுத்துரைத்தார். விசுவாசத்திற்கும் பகுத்தறிவுக்கும் இடையே யுள்ள உறவுக்கு கத்தோலிக்கத் திருச்சபை முக்கியத்துவம் கொடுத்ததன் வழியேதான் பல்கலைக்கழகங்கள் பிறந்தன என்பதையும் சுட்டிக்காட்டினார் பாப்பிறை.
   பகுத்தறிவுக்கு எதிரான வன்முறை மதத்தையும், மதத்திற்கு எதிரான பகுத்தறிவையும் தவிர்க்கவேண்டியது இன்றைய காலத்தின் தேவை என்பதைச் சுட்டிக்காட்டிய பாப்பிறை, பொதுநலனுக்கான நம் பணியின் போது, நம்மோடு விசுவாசத்தைப் பகிர்ந்து கொள்ளாதவர்களுடனும் நாம் ஒத்துழைத்து, சமூகத்திற்கான நம் உண்மையான மற்றும் ஆழமான அர்ப்பணத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டிய தேவையையும் வலியுறுத்தினார்.

Wednesday, November 30, 2011

நவம்பர் 30, 2011

புதன் மறைபோதகம்: நம் பாவ மீட்புக்கான இயேசுவின் கீழ்படிதல் மரணம் வரை தொடர்ந்தது - திருத்தந்தை

    இப்புதனன்று உரோம் நகரின் தட்ப வெப்ப நிலை சிறப்பானதாக இருந்தபோதிலும், ஏற்கனவே திட்ட மிட்டபடி, திருத்தந்தையின் பொது மறைபோதகம் திருத்தந்தை 6ம் பால் மண்டபத்திலேயே இடம் பெற்றது. கிறிஸ்தவ செபத்தின் மறையுண்மை குறித்து தன் எடுத்துக்காட்டு மூலம் முழுமையாக வெளிப்படுத்தும் இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி திரும்புவோம் என இவ்வார புதன் மறைபோதகத் தைத் துவக்கினார் திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட்.
   தன் திருமுழழுக்கைத் தொடர்ந்து இயேசு மேற்கொண்ட செபம், ஒரு முக்கிய தருணமாகும். இறைமகன் என்ற அவரின் ஆழமான தனித்தன்மையையும், தான் மீட்க வந்த பாவம் நிறைந்த மனித குலத்துடன் இயேசு கொண்ட ஒருமைப்பாட்டை யும் வெளிப்படுத்துவதாக அச்செபம் இருந்தது.
    இயேசுவின் செபம், தந்தையின் விருப்பத்திற்கு, முழுமையான, மகனுக்குரிய கீழ்ப்படிதலை காட்டி நிற்கின்றது. அந்தக் கீழ்ப்படிதலானது அவரை, நம்முடைய பாவ மீட்புக்காக சிலுவை மரணம் வரை இட்டுச்சென்றது. தன் மனித இதயத்தோடு அன்னை மரியிடமிருந்தும், யூத பாரம்பரியங்களிலிருந்தும் செபிக்கக் கற்றுக் கொண்டார் இயேசு. இருப்பினும், அவரின் செபத்திற்கான மூல ஆதாரம், தந்தையுடன் ஆன முடிவற்ற ஒன்றிப்பேயாகும். நாம் வானுலகத் தந்தையின் புதல்வர்களாக எவ்வாறு செபிக்க வேண்டும் என்பதை மனுமகன் இயேசு, நேர்த்தியான முறையில் காண்பிக்கிறார். செபத்தின் மீது பற்றுறுதி பற்றிய இயேசுவின் எடுத்துக்காட்டு, நாம் நம் செபத்திற்கு எடுக்கும் முயற்சி மற்றும் ஒதுக்கும் நேரம் ஆகியவைகளை ஆழமாகச் சிந்திக்க நமக்குச் சவால் விடுக்கின்றது. செபம் என்பது கடவுளின் கொடையாக இருப்பினும், அது தொடர் பயிற்சிகள் மூலம் கற்றுக் கொள்ளவேண்டிய ஒரு கலையாகும். தொடர்ந்து நாம் செபிக்க வேண்டும் என்று கற்பிக்கும் இயேசு,
செபத்தின் வனப்பு வழியாக, நம்மையே முற்றிலுமாக அர்ப்பணித்தல் மற்றும் திறந்த உள்ளத் துடன் இறைவனை நாடுதல் போன்றவைகளுக்கு சாட்சி பகர்பவர்களாக நாம் செயல்பட வேண்டும் எனவும் எதிர்பார்க்கிறார், என தன் புதன் மறைபோதகத்தை வழங்கினார் திருத்தந்தை.
   இப்புதன் மறைபோதகத்தில் பங்குபெற்ற ‘சான் எஜிதியோ’ அமைப்பின் அங்கத்தினர் களைத் தனிப்பட்ட முறையில் வாழ்த்திய திருத்தந்தை, மரண தண்டனையை உலகிலிருந்து அகற்ற அவர்கள் எடுத்து வரும் முயற்சிகள் வெற்றி பெறும் என்ற நம்பிக்கையையும் வெளியிட்டார். 'உயிர்களுக்கு மதிப்பில்லா இடத்தில் நீதியில்லை' என்ற தலைப்பில் வாழ்விற்கான மாண்பு குறித்த உலகக் கருத்தரங்கை நடத்தி வருகிறது இந்த அமைப்பு. சிறைக்கைதிகளின் மாண்பை மதிப்பதுடன் சமூக ஒழுங்கை காப்பதாகவும் உலகின் குற்றவியல் சட்டங்களில் இடம்பெறும் முன்னேற்ற நடவடிக்கைகள் குறித்தும் சான் எஜிதியோ குழுவிடம் திருப்தியை வெளியிட்டார் அவர். புதன் மறைபோதகத்தின் இறுதியில் அனைவருக்கும் தன் அப்போஸ்தலிக்க ஆசீரையும் அளித்தார் பாப்பிறை.

Monday, November 28, 2011

நவம்பர் 27, 2011

இறையன்பிலிருந்து வெளிப்படும் மீட்பை ஏற்கவே  திருவருகைக்காலம் அழைக்கிறது - திருத்தந்தை

   இறைவன் தன் தெய்வீக மகிமையைக் களைந்து நம்மைப்போல் மனிதனாக உடலெடுத்த அவரின் வருகைக் குறித்த நினைவுகளை நம்மில் தட்டி யெழுப்புவதாக திருவருகைக்காலம் உள்ளது என இஞ்ஞாயிறு மூவேளை செப உரையில் எடுத்துரைத் தார் திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட்.
   கடவுள் இல்லாதது போன்றும் கடவுள் நம்மை கைவிட்டுவிட்டது போலும் தோன்றும் இன்றைய நவீன உலகில், திருவருகைக்காலம் என்பது மேலும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாக உள்ளது என்ற பாப்பிறை, இறை அன்பிலிருந்து வெளிப்படும் மீட்பு எனும் மறையுண்மையைத் திறந்த மனதுடன் ஏற்றவர்களாக, கிறிஸ்தவ சமூகங்களோடு வாழ்ந்து விசுவாசத்தின் புதிய பயணத்தைத் தொடர இத்திருவருகைகாலம் அழைப்பு விடுக்கிறது என உரைத்தார்.
   இஞ்ஞாயிறு நற்செய்தி வாசகத்தில் இயேசு கூறும் 'கவனமாயிருங்கள்! விழிப்பாயிருங்கள்!' என்ற வார்த்தைகளையும் எடுத்துரைத்த பாப்பிறை, எவ்வாறு முளையானது மண்ணிலிருந்து புறப்பட்டு விண்ணை நோக்கி வளர்கிறதோ, அவ்வாறே நம் வாழ்வும் இவ்வுலகை மட்டும் சார்ந்ததல்ல, மாறாக அதையும் தாண்டியது என்பதை இயேசுவின் இவ்வார்த்தைகள் நினைவுறுத்தி நிற்கின்றன என்றார். கடவுளை விலக்கி வைத்து மனிதனே அனைத்திற்கும் தலைவன் என்பது போன்ற ஒரு மாயை இன்றைய உலகில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது குறித்தும், சில வேளைகளில் இயற்கை யிலோ சமூகத்திலோ அதிர்ச்சி தரும் நிகழ்வுகள் இடம்பெறும்போது இறைவன் மக்களைக் கைவிட்டு விட்டது போன்ற எண்ணம் உருவாக்கப்படுகின்றது என்பது குறித்தும் எடுத்துரைத்த பாப்பிறை, உண்மையான தலைவர் என்பவர் மனித
ர் அல்ல மாறாக கடவுளே என்பதையும் சுட்டிக்காட்டி, விழிப்பாயிருக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை வலியுறுத்தினார்.

Wednesday, November 23, 2011

நவம்பர் 23, 2011

புதன் மறைபோதகம்: புதிய காலத்தின் முன்னோடிகளாக ஆப்பிரிக்க கிறிஸ்தவர்கள் மாறட்டும்! - திருத்தந்தை

   திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்டின் இப்புதன் பொது மறைபோதகம் வத்திக்கானிலுள்ள திருத்தந்தை ஆறாம் பவுல் மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது. மறை போதகத்தின்போது, திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட், தான் அண்மையில் முடித்துத் திரும்பிய ஆப்ரிக்கா வின் பெனின் நாட்டுத் திருப்பயணம் குறித்து எடுத்துரைத்தார்.
   கடந்த வாரத்தில் பெனின் நாட்டில் நான் மேற் கொண்ட திருப்பயணம், அந்நாட்டில் நற்செய்தி அறிவிக்கப்பட்டதன் 150ம் ஆண்டுக் கொண்டாட்டங்களை உடனிருந்து சிறப்பிக்க உதவியதுடன், அந்நாட்டின் மதிப்புக்குரிய மகனும், உன்னத திருச்சபைப் பணியாள ருமான கர்தினால் பெர்னார்டின் கான்டினின் நினைவுகளைக் கௌரவிக்கவும் உதவியது எனத் தனது புதன்
பொது மறைபோதகத்தைத் துவக்கினார் திருத்தந்தை. கொட்டுன்னு நகர் விளையாட்டரங்கில் கடந்த ஞாயிறன்று நிறைவேற்றிய திருப்பலியில், ஆப்ரிக்காவிற்கான சிறப்பு ஆயர் மாமன்றத்தின் பரிந்துரைகள் அடங்கிய ஆப்ரிகே முனஸ் என்ற அப்போஸ்தலிக்க ஏட்டை ஆப்ரிக்கா முழுமை யிலும் உள்ள திருச்சபைக்கென சமர்ப்பித்தேன். இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் உரோம் நகரில் இடம்பெற்ற ஆயர்கள் பேரவையின் ஆப்ரிக்காவிற்கான சிறப்பு மாமன்றக் கூட்டத்தின் கனிகளைத் திரட்டிக் கொணரும் இந்த ஏடு, ஆப்ரிக்கக் கண்டத்தின் வருங்காலத் திருச்சபையின் பணிகளுக்கான வழிகாட்டுதல்களை வழங்குகிறது. 
   ஆயர் மாமன்றக்கூட்டத்தின் ஒளியில், அமைதி, நீதி மற்றும் ஒப்புரவிற்கான பணியில் ஆழமான விசுவாசத்துடனும் அர்ப்பணத்துடனும் செயல்படுமாறு ஆப்ரிக்கத் திருச்சபை அழைப்புப் பெறுகிறது. கிறிஸ்துவைப் பின்பற்றும் அனைத்து ஆப்ரிக்க மக்களையும் ஆப்ரிக்காவின் நம் அன்னைமரியின் பரிந்துரைக்கு முன்வைப்பதில் இணையும்படி உங்களனைவரையும் விண்ணப்பிக்கின்றேன். இறைவார்த்தைக்கு விசுவாசமாக இருந்து வழங்கும் சாட்சியம், நற்செய்தி அறிவிப்பதில் அவர்களின் அர்ப்பணம், ஐக்கிய வாழ்வு, அமைதி மற்றும் ஒருமைப்பாட்டைக் கட்டியெழுப்பு வதற்கான அவர்களின் முயற்சிகள் ஆகியவை களின் மூலம், இந்த உன்னத ஆப்ரிக்கக் கண்டத்தின் நம்பிக்கையுடன் கூடிய புதிய காலத்தின் முன்னோடிகளாக ஆப்ரிக்கக் கிறிஸ்தவர்கள் மாறுவார்களாக.
   இவ்வாறு, புதன் மறைபோதகத்தை வழங்கிய திருத்தந்தை, அனைவருக்கும் தன் அப்போஸ்தலிக்க ஆசீரையும் அளித்தார்.

Sunday, November 20, 2011

நவம்பர் 20, 2011

வலுவிழந்தோரை நிறைவாழ்விற்கு அழைத்துச் செல்வதிலேயே கிறிஸ்துவின் அரசத்தன்மை வெளிப்படுகிறது - திருத்தந்தை

   இத்தாலிக்கு வெளியே தனது 22வது மேய்ப்புப் பணி திருப்பயணத்தை மேற்கு ஆப்ரிக்க நாடான பெனின் நாட்டில் இவ்வெள்ளியன்று தொடங்கிய திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட், இத்திருப்பயணத்தின் நிறைவு நாளான இஞ்ஞாயிறு கிறிஸ்து அரசர் பெருவிழாத் திருப்பலியை, ஆப்ரிக்கக் கண்டத்தின் 200க்கும் மேற்பட்ட ஆயர்கள், ஆயிரக்கணக்கான குருக்களுடன் இணைந்து நிகழ்த்தினார். பெனின் அரசுத்தலைவர் தாமஸ் யாயி போனி உட்பட பல அரசு அதிகாரிகள் கலந்து கொண்ட இத்திருப்பலியில், முப்பதாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட விசுவாசிகள் பங்கு பெற்றனர். இத்திருப்பலியில் திருத்தந்தை ஆற்றிய மறையுரை பின்வருமாறு: 
   கிறிஸ்து அரசர் பெருவிழாவான இன்று பெனின் நாட்டின் பல பகுதிகளிலிருந்தும், பிரெஞ்ச் மொழி பேசும் டோகோ, புர்கினா பாசோ, நைஜர் ஆகிய நாடுகளிலிருந்தும் இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவரையும் அன்புடன் வாழ்த்துகிறேன். 150 ஆண்டுகளுக்கு முன் இந்த நாட்டில் நற்செய்தி விதைக்கப்பட்டதற்கும், ஈராண்டுகளுக்கு முன் உரோம் நகரில் ஆப்ரிக்க ஆயர்களின் சிறப்பு மாமன்றம் நல்ல முறையில் நடந்து முடிந்ததற்கும் நன்றி சொல்ல நாம் அனைவரும் வந்திருக்கிறோம்.
   துன்புறுவோர், புறக்கணிக்கப்பட்டோர் ஆகியோருடன் தன்னையே ஒன்றி ணைக்கும் இறைவன், இவர்களுக்கு நாம் என்ன செய்தோம் என்பதன் அடிப்படையில் நம்மைத் தீர்ப்பிட வருவார் என்று இப்போது நாம் வாசித்த நற்செய்தியில் கேட்டோம். மனிதராகப் பிறந்து ஏழ்மையிலும் துன்பத்திலும் வாழ்ந்த கிறிஸ்துவையே நாம் இன்று அரசர் என்று கொண்டாடுகிறோம்.
   அரசர் என்றால், சக்தி, ஆடம்பரம், செல்வம் என்ற அடையாளங்களை இவ்வுலகம் காட்டும்போது, ஏழ்மையில் வாழ்ந்த கிறிஸ்துவை அரசர் என்று சொல்வது பலருக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும். ஆயினும், இதுவே நமது புனித நூல்கள் வழியே நமக்குச் சொல்லப்பட்டுள்ள உண்மை. இல்லதாரோடு தன்னையே ஒருங்கிணைத்ததாலேயே கிறிஸ்து இந்த உலகைத் தீர்ப்பிடும் வல்லமையைப்  பெற்றுள்ளார்.
   இந்தக் கிறிஸ்துவைப் பின்பற்றுவதற்கு நாம் பல்வேறு தியாகங்களைச் செய்ய வேண்டியுள்ளது. அவர் காட்டும் புதிய வாழ்வுக்குள் நுழைவதற்கு நமது பழைய வாழ்வை முற்றிலும் களைந்துவிட நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும். இறந்த கால உலகிலிருந்து நம்மை அந்த இறைவனே விடுவிப்பார். வறுமையிலும், நோயிலும் துன்புறும் பலருடன் கிறிஸ்து தன்னையே ஒருங்கிணைத்துக் கொண்டார். எனவே, இவர்கள் மீது நாம் தனிப்பட்ட மதிப்பு கொள்ள வேண்டும்.
   இந்த நேரத்தில் உலகெங்கும் எயிட்ஸ் மற்றும் பல்வேறு நோய்களால் துன்புறு வோருக்கு நான் கூற விழைவது இதுவே: கலங்காதீர்கள், இறைவன் உங்களோடு இருக்கிறார். பாப்பிறையான நானும் என் எண்ணங்களாலும், செபங்களாலும் உங்க ளோடு இருக்கிறேன். கலங்காதீர்கள்.
   பெனின் நாட்டிற்கும், ஆப்ரிக்கக் கண்டத்திற்கும் அற்புத கருவூலமாய் விளங்கிய மதிப்பிற்குரிய கர்தினால் பெர்னார்டின் கான்டினை இவ்வேளையில் சிறப்பாக எண்ணிப் பார்க்கிறேன். இவர் வழியாகவும், இன்னும் பல ஆயர்கள், குருக்கள், மறை பணியாளர்கள், துறவிகள், மறை
க்கல்வியாளர்கள், மக்கள் அனைவரின் வழியாகவும் 150 ஆண்டுகளுக்கு முன் இந்நாட்டில் ஊன்றப்பட்ட சிலுவையின் ஒளி இந்நாடெங் கிலும் பரவியுள்ளதற்காக இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம்.
   தொடர்ந்து இந்நாட்டிலும், ஆப்ரிக்கக் கண்டத்திலும், இவ்வுலகிலும் கிறிஸ்துவை யும், நற்செய்தியையும் ஒளிரச் செய்வது முக்கியமாக இன்றைய இளையோரின் கடமையாகிறது. பல பிரச்சனைகளில் ஆழ்ந்துள்ள இவ்வுலகில் நம்பிக்கையை விதைப்பது இளையோரின் கடினமான பணியாகிறது.
  மறைபணியாளர்கள் வழியாக பெனின் நாடு பல்வேறு நன்மைகளைப் பெற்றுள்ளது. தான் பெற்ற நன்மைகளை உலகின் பல நாடுகளுடன் பகிர்ந்து கொள்ள இந்நாடு தற்போது அழைக்கப்பட்டுள்ளது. அமைதி, நீதி, ஆதரவு ஆகிய வழிகளில் உலகைக் கட்டியெழுப்ப ஒவ்வொருவரும் அழைக்கப்பட்டுள்ளோம்.
   கிறிஸ்து அரசர் பெருவிழாவன்று உலகெங்கும் இவ்வரசரின் ஆட்சி பரவியுள்ள தற்காக நாம் அனைவரும் மகிழ்கிறோம். ஒப்புரவு, அமைதி, நீதி இவைகளுக்குத் தடையாக இருக்கும் அனைத்தையும் நீக்குபவர் கிறிஸ்துவே. உண்மையான அரசத் தன்மை சக்தியை வெளிப்படுத்துவதில் அல்ல, மாறாக, தாழ்ச்சியில் மேற்கொள்ளப் படும் பணிகளிலேயே நிலைநாட்டப்படுகிறது. வலுவிழந்தோரை ஒடுக்குவதில் அல்ல, மாறாக அவர்களுக்குப் பாதுகாப்பு வழங்கி, அவர்களை நிறை வாழ்விற்கு அழைத்துச் செல்வதிலேயே கிறிஸ்துவின் அரசத் தன்மை வெளிப்படுகிறது. சிலுவையில் இரு கரங்களையும் விரித்து அறையப்பட்டுள்ள கிறிஸ்து, அந்த அரியணையிலிருந்து நம் அனைவரையும் அணைத்து ஒன்று சேர்க்கிறார். ஆப்ரிக்கக் கண்டத்தில் வாழும் அனைத்து மக்களும் நீதியிலும் அமைதியிலும் வாழ சிறப்பாக மன்றாடுவோம்.
   ஆங்கிலம் பேசும் கானா, நைஜீரியா மற்றும் அண்மை நாடுகளிலிருந்து இங்கு வந்துள்ள அனைவரையும் நான் வாழ்த்துகிறேன். இறைவன் உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக!

Saturday, November 19, 2011

நவம்பர் 19, 2011

மரியா வழியாக இயேசுவைத் தேடுங்கள் - திருத்தந்தை

   மேற்கு ஆப்ரிக்க நாடான பெனின் நாட்டுக்கு மூன்று நாள் திருப்பயணமாக இவ்வெள்ளிக்கிழமை மாலை 3 மணிக்கு அந்நாடு சென்ற திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட், ஆன்மீக மற்றும் ஒழுக்க நெறி அழிவுகளின் மத்தியில் ஆப்ரிக்கக் கண்டம் தனது தொன்மைமிகு விழுமியங்களைப் பாதுகாக்குமாறு அழைப்பு விடுத்தார். ஒப்புரவு, நீதி, அமைதி என்ற தலைப்பில் இடம் பெற்று வரும் திருத்தந்தையின் இப்பயணத்தின் முதல் நாள் மாலை 4.30 மணிக்கு இந்நாட்டின் மிகப் பெரிய நகரமான கொட்டுன்னு நகரின் இரக்கமுள்ள அன்னைமரியா பேராலயம் சென்ற திருத்தந்தை, அங்கு ஆற்றிய மறையுரையில், அன்னைமரியா வழியாக இயேசுவைத் தேடுமாறு கேட்டுக் கொண்டார்.
   தனிப்பட்டவர்கள் மற்றும் நாடுகளின் மீட்பு வரலாற்றில், இறை இரக்கம், நம் பாவங்களை மன்னிப்பதோடு, உண்மையும் ஒளியும் நிறைந்த பாதையில் நம்மை வழி நடத்துகிறது. ஏனெனில் நாம் தொலைந்து போவதை கடவுள் விரும்பவில்லை. சிலவேளைகளில் இப்பாதையில் வேதனையும் உண்டு. இறை இரக்கத்தின் இந்தப் பண்பானது ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவரின் திருமுழுக்கின் போது கடவுள் செய்து கொண்ட உடன்படிக்கையில் அவர் எவ்வளவு பிரமாணிக்கமாய் இருக்கிறார் என்பதை வெளிப்படுத்துகின்றது. அன்னை மரியா இறை இரக்கப் பேருண்மையை மிக அதிகமாக அனுபவித்தவர். அவர் இறையழைப்பிற்குச் சொன்ன ஆகட்டும் என்ற பதில் வழியாக, மனித சமுதாயத்தில் இறையன்பு வெளிப்படுத்தப்பட அவர் உதவியிருக்கிறார். இவ்வன்னை, தனது எளிமை மற்றும் தாய்க்குரிய இதயத்தோடு ஒரே ஒளியும் உண்மையுமான தமது மகன் இயேசுவை நமக்குக் காட்டுகிறார். எனவே பயப்படாமல் நம்பிக்கையுடன் அவரின் பரிந்துரையை வேண்டுவோம் என்று சொல்லி அன்னை மரியிடம் ஆப்ரிக்க மக்களுக்காகச் செபித்தார் திருத்தந்தை.
   இரக்கமுள்ள தாயே, நம்பிக்கையின் அரசியே, அமைதியின் அரசியே, ஆப்ரிக்க அன்னையே, ஆப்ரிக்க இளையோரின் ஏக்கங்களை நிறைவேற்றும். நீதி, அமைதி மற்றும் ஒப்புரவுக்காக ஏங்கும் இதயங்களை நம்பிக்கையால் நிரப்பும். நோயாளிகள் குணம் பெறவும், துன்புறுவோர் ஆறுதலடையவும் பாவிகள் மன்னிப்பு அடையவும் உம் மகனின் அருளைப் பெற்றுத் தாரும். மனித சமுதாயத்துக்கு மீட்பையும் அமைதியையும் பெற்றுத்தாரும் தாயே, ஆமென்.
 


குருக்கள், துறவியர், குருமட மாணவர்கள் மற்றும் விசுவாசிகளுக்கு திருத்தந்தை இன்று வழங்கிய உரை:
   திருத்தந்தையின் பெனின் நாட்டுக்கானத் திருப்பயணத்தின் இரண்டாவது நாளான இச்சனிக்கிழமை உள்ளூர் நேரம் பகல் 11 மணி 25 நிமிடத்திற்கு புனித கால் குருத்துவக் கல்லூரியில் குருக்கள், குருத்துவ மாணவர்கள், துறவிகள் மற்றும் பொதுநிலையினரைச் சந்தித்தார் திருத்தந்தை. அப்போது திருத்தந்தை அவர்க ளிடையே உரையாற்றினார்.
   புனிதர்கள் ஜோன் ஆப் ஆர்க் மற்றும் கால் ஆகியோரின் பாதுகாவலில் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ள இந்த குருத்துவப் பயிற்சி இல்லத்தில் உங்கள் மத்தியில் இருப்பது எனக்குப் பெரும் மகிழ்வைத் தருகிறது. திருமுழுக்கின் வழியாக நமக்குத் தரப்பட்டுள்ள கிறிஸ்தவ வாழ்வும், குருத்துவ வாழ்வும் நம்மிடம் எதிர்பார்ப்ப தெல்லாம் அமைதி, நீதி மற்றும் ஒப்புரவு ஆகிய உயரிய பண்புகள். இம்மூன்றையும் உலகில் நிலைநிறுத்துவது குருக்களுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள முக்கியப் பொறுப்பு. ஒளிப்படிகங்கள் ஒளியைத் தங்களிடமே வைத்துக் கொள்ளாமல், பிரதிபலிப்பதைப் போல், குருக்களும் தங்கள் வாழ்வின் மேலான பண்புகளை உலகோர் அனைவரும் காணும் வண்ணம் பிரதிபலிக்க வேண்டும். இப்படி வாழ்வதற்கு கிறிஸ்து ஒருவரே உங்கள் எடுத்துகாட்டாக இருக்க வேண்டும். இந்த உலகம் காட்டும் மற்ற எடுத்துக் காட்டுகள் உங்களைத் திசைத் திருப்பாமல் காத்துக்கொள்ளுங்கள்.
   துறவற வாழ்வைத் தேர்ந்துள்ள சகோதர, சகோதரிகளே, நிபந்தனை ஏதுமின்றி நீங்கள் கிறிஸ்துவைத் தேர்ந்துள்ளதுபோல், அயலவர் அன்பிலும் நிபந்தனைகள் ஏதுமின்றி செயல்படுங்கள். உலகை விட்டு விலகி துறவு மடத்தில் செபத்தில் ஈடுபடுவது உங்கள் அழைப்பாக இருந்தாலும், மக்கள் பணியில் ஈடுபடுவது உங்கள் அழைப்பாக இருந்தாலும், புனிதமான வாழ்வுக்கு நீங்கள் அழைக்கப்பட்டிருப்பதை உணர்ந்து வாழுங்கள்.
   குருத்துவ பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ள மாணவர்களே, குருத்துவ அழைப்பும் வாழ்வும் புனிதத்திற்கு உங்களை நடத்திச் செல்லும் வழிகள். புனிதம் என்ற கொள்கை இல்லாமல் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் குருத்துவப்பணி வெறும் சமுதாயச் சேவையாக மட்டும் மாறும் ஆபத்து உண்டு. உங்கள் பயிற்சி காலத்தில் நீங்கள் சேகரிக்கும் அறிவுத் திறன், ஆன்மீகப் பயிற்சி, மக்கள்பணி பயிற்சிகள் அனைத்துமே உங்களுக்கு கட்டாயம் உதவியாக இருக்கும். அறுபது ஆண்டுகள் குருத்துவ வாழ்வை முடித்தவன் என்ற முறையில் நான் இதை உறுதியாக உங்களுக்குச் சொல்கிறேன்.
   இங்கு கூடியிருக்கும் விசுவாசிகளே, நீங்கள் அனைவருமே உலகின் உப்பாக, ஒளியாக வாழ அழைக்கப்பட்டுள்ளீர்கள். நீதி, அமைதி, ஒப்புரவு ஆகியவற்றை வளர்ப்பதற்கு மீண்டும் ஒரு முறை நீங்கள் உறுதி கொள்ளுங்கள்.

Wednesday, November 16, 2011

நவம்பர் 16, 2011

புதன் மறைபோதகம்: திருப்பாடல் 110 நம் அரசரும் ஆண்டவருமாகிய கிறிஸ்துவின் வெற்றியை அறிக்கையிடுகிறது - திருத்தந்தை

   கிறிஸ்தவ செபம் குறித்த நம் மறைக்கல்விப் போதனையில் இன்று, தாவீது அரசராக முடி சூட்டப்பட்டது தொடர்புடைய புகழ்பெற்ற ‘அரசகுல திருப்பாடல்’களுள் ஒன்றாகிய திருப்பாடல் 110 குறித்து நோக்குவோம் எனத் தன் புதன் பொது மறைபோதகத்தைத் துவக்கினார் திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட். இறந்தோரிடமிருந்து உயிர்த்தெழுந்து தந்தையின் வலப்பக்கம் வீற்றிருக்கும் மெசியா அரசரும் நிரந்தர குருவுமாகிய கிறிஸ்துவைக் குறித்து முன்னுரைப்பதாக இத்திருப்பாடலை நோக்குகின்றது திருச்சபை. பெந்தகோஸ்தே நாளில் புனித பேதுரு, இறப்பின் மீதான நம் ஆண்டவரின் வெற்றி, மற்றும், அவர் மகிமையில் உயர்த்தப்பட்டது குறித்துப் பேசுகையில் இத்திருப்பாடலின் வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துகிறார். 
   பழங்காலம் தொட்டே இந்தத் திருப்பாடலின் மூன்றாம் அத்தியாயம், மன்னரைக் கடவுளின் மகனுக்குரிய இடத்தைக் கொண்டவராகக் கண்டு விளக்கம் தந்துள்ளது. அதே வேளை, நான்காம் அத்தியாயமோ, 'மெல்கிசெதேக்கின் முறைப்படி நீர் என்றென்றும் குருவே' என அரசரைப் பற்றிக் கூறுகின்றது. புனித பவுல் எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்தில் இந்த உருவகத்தை, இறைமகனும் நம் உன்னத தலைமைக் குருவுமாக இருக்கும் கிறிஸ்துவுக்குப் பயன்படுத்துகிறார். 'தம் வழியாகக் கடவுளிடம் வருபவரை அவர் முற்றும் மீட்க வல்லவராயிருக்கிறார்; அவர்களுக்காகப் பரிந்து பேசுவதற்கென என்றுமே உயிர் வாழ்கிறார்' என்கிறார் தூய பவுல். 
   வெற்றிவாகைச் சூடிய அரசர், நாடுகள் மீது தீர்ப்பு வழங்கி அதனை நிறை வேற்றுவதை இத்திருப்பாடலின் இறுதி அத்தியாயங்கள் எடுத்துரைக்கின்றன. நாம் இத்திருப்படலைச் செபிக்கும்போது, நம் அரசரும் உயிர்த்த ஆண்டவருமாகிய கிறிஸ்துவின் வெற்றியை அறிக்கையிடுகிறோம். அதேவேளை, திருமுழுக்கின் வழி இறையுடலில் அங்கத்தினர்களாகி நாம் பெற்றுள்ள அரசகுல மற்றும் குருத்துவ மாண்பை முற்றிலுமாக வாழ நாம் முயல்கிறோம்.
   இவ்வாறு தன் புதன் மறைபோதகத்தை வழங்கிய திருத்தந்தை, அனைவருக்கும் தன் அப்போஸ்தலிக்க ஆசீரையும் அளித்தார்.

Monday, November 14, 2011

நவம்பர் 13, 2011

நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள கொடைகள் நமது தனிச் சொத்து என்று நினைப்பது தவறு - திருத்தந்தை

   கடவுள் மனிதர்களுக்கு வாழ்வையும் திறமை களையும் அளித்து, அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் குறிப்பிட்ட பணிகளையும் ஒப்படைக்கிறார் என்று திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட் கூறினார்.
   வத்திக்கான் புனித பேதுரு பசிலிக்கா பேராலய வளாகத்தில் கூடியிருந்த விசுவாசிகளுடன் பகிர்ந்து கொண்ட இஞ்ஞாயிறு மூவேளை செப உரையில், நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள கொடைகள் நமது தனிச் சொத்தாக எண்ணுவது தவறு என்
றார் திருத்தந்தை.
   இஞ்ஞாயிறு திருப்பலிக்கென தரப்பட்டிருந்த தாலந்து உவமையை தன் உரையின் மையப்பொருளாகக் கொண்டு திருத்தந்தை சிந்தனைகளை வழங்கியபோது, மண்ணுலகில் நாம் அனைவருமே பயணிகள் என்பதையும் இந்தப் பயணத்தில் நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள கொடைகளை சரியான முறையில் பயன்படுத்துவதே அனைவரின் கடமை என்றும் திருத்தந்தை சுட்டிக் காட்டினார்.
   மனிதர்களுக்கு இறைவன் தந்துள்ள கொடைகளிலேயே மிக உயர்ந்த கொடை அன்பு என்றும், இந்த நற்கொடையைத் தவற விடுபவர்கள் வெளி இருளில் தள்ளப்படுவர் என்றும் திருத்தந்தை பெரிய கிரகோரி கூறிய வார்த்தைகளை தன் உரையில் நினைவு படுத்தியத் திருத்தந்தை, பிறரன்பு என்ற கொடையை தவறாமல் பயன்படுத்துவதன் மூலமே நாம் இறைவனின் முழு மகிழ்வில் பங்கேற்க முடியும் என்று கூறினார்.
   இஞ்ஞாயிறன்று ஜெர்மனியில் அருளாளராக உயர்த்தப்பட்ட மறைசாட்சியும் குருவுமான கார்ல் லம்பெர்ட், இருள் நிறைந்த சோசியலிச நாட்களில் ஓர் அணையா விளக்காகத் திகழ்ந்தார் என்று மூவேளை செபத்தின் இறுதியில் திருத்தந்தை சுட்டிக் காட்டினார்.

Wednesday, November 9, 2011

நவம்பர் 9, 2011

புதன் மறைபோதகம்: இறைவன் மீது நாம் கொள்ளும் அன்பை அவரே நமக்கு வழங்குவாராக! - திருத்தந்தை

   இப்புதனன்று வானம் தன் சூரியக்கதிர்களை வெளிக்கொணர்ந்து உரோம் நகரை ஒளிமயமாக்க, திருத்தந்தையின் புதன் பொது மறைபோதகம் தூய இராயப்பர் பேராலய வளாகத்தில் இடம்பெற்றது.
   கிறிஸ்தவ செபம் குறித்த நம் மறைக்கல்வி போதனையில் இன்று, இறைச்சட்டத்தைக் கொண்டா டும் திருப்பாடல் 119 குறித்து காண்போம் என தன் உரையை துவக்கினார் திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட். இந்தத் திருப்பாடலின் 22 சரணங்களிலும், ஒளியை யும் வாழ்வையும், மீட்பையும் கொணரும் இறைச்சட்டத்தின் மீது தான் கொண்டி ருக்கும் அன்பை அறிக்கையிடுகிறார் திருப்பாடல் ஆசிரியர்.
   இறைவார்த்தைக்கு மனதை திறந்த நிலையில், இறைவனைப் புகழ்ந்து, அவருக்கு நன்றி கூறி, அவரில் நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தி, அவரை வேண்டி மற்றும் பாவங் களுக்காக வருந்தி செபிக்கும் ஒவ்வொருவரின் இதயத்தையும் நிறைத்திருக்கும் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவதாக இத்திருப்பாடல் உள்ளது. இறை விருப்பத்திற்கு அன்புடன் பணிந்து செயல்படுவதன் முன்மாதிரிகையான அன்னை மரியையும், சட்டத்தின் முழுநிறைவான இயேசுவையும், இத்திருப்பாடலைச் செபிக்கும்போது கிறிஸ்தவர்கள் காண்கின்றனர். 'ஆண்டவரே! நீரே எனக்குரிய பங்கு' என திருப்பாடல் ஆசிரியர் கூறும் வார்த்தைகள், அவரின் பக்திக்கான சிறந்ததொரு எடுத்துக்காட்டாக உள்ளன. நாம் சிறப்பான விதத்தில் இந்த வார்த்தைகளை குருக்களுக்கு பயன்படுத்தலாம். இறைவனுக்கும் இறையரசுக்கும் முழுபக்தியுடன் செயல்படுவதற்கு இவர்கள் பெற்றுள்ள அழைப்புக்கு இவர்களின் கற்பு வாழ்வு சான்று பகர்கின்றது. அதே வேளை, கிறிஸ்துவின் அரசக் குருத்துவத்தில் பங்குபெறும், மற்றும், நற்செய்திக்கு சான்று பகர தினமும் அழைப்புப் பெறும் அனைத்து விசுவாசிகளுக்கும் இவ் வார்த்தைகள் பயன்படுத்தப்படலாம். இறைவன்மீது நாம் கொள்ளும் ஆழமான அன்பை அவரே நமக்கு வழங்குவாராக, அதன்வழி, நாமும் திருப்பாடல் ஆசிரியரைப் போல், இறைனின் வார்த்தைகளை நம் பாதங்களின் விளக்காகவும், பாதையின் ஒளியாக வும் கொள்வோமாக.
   இவ்வாறு தன் புதன் பொது மறைபோதகத்தை வழங்கிய திருத்தந்தை, அண்மை நாட்களில் உலகின் பல பகுதிகள் இயற்கை பேரிடர்களால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து கவலையை வெளியிட்டார். இலத்தீன் அமெரிக்கா, குறிப்பாக அதன் மத்திய பகுதி முதல், தென்கிழக்கு ஆசியா வரை உலகின் பல பகுதிகள் இயற்கைப் பேரிடர்களால் பாதிக்கப்பட்டு பலரின் உயிரிழப்புகளுக்கும், உடமை இழப்புகளுக்கும் காரணமாகியுள்ளன. பாதிப்புக்குள்ளாகியுள்ளோருடன் என் அருகாமையை வெளிப் படுத்தும் இவ்வேளையில், இவர்களுக்கான அனைவரின் செபங்களுக்கும் விண்ணப் பிக்கின்றேன் என்ற திருத்தந்தை, நல்மனமுடைய அனைவரும் தாராள மனதுடன் இவர்களுக்கு உதவ முன் வரவேண்டும் எனவும் கேட்டுக்கொண்டார். புதன் பொது மறைபோதகத்தின் இறுதியில் அனைவருக்கும் தன் அப்போஸ்தலிக்க ஆசீரையும் அளித்தார் பாப்பிறை.